UBND tỉnh họp phiên tháng 9, thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Thứ Hai, 18/09/2023, 18:36 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 18/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2023. Dự họp có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung thảo luận tại phiên họp.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung tờ trình quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023; báo cáo tình hình kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2023; phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Thảo luận về 3 nội dung bao gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023, tình hình kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2023, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tóm tắt nội dung 3 báo cáo.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2023, theo giá so sánh năm 2010 ước đạt trên 10.530 tỷ đồng, tăng 8,87% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 1.510 tỷ đồng, tăng gần 2,4%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt gần 2.390 tỷ đồng, tăng gần 12%, khu vực dịch vụ đạt hơn 6.170  tỷ đồng, tăng trên 9%.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở ổn định. Dự ước tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 9 tháng năm 2023 ước đạt trên 58 triệu USD bằng 71,37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng năm 2023, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án về lĩnh vực thủy điện, thương mại - dịch vụ, nông - lâm nghiệp, vật liệu xây dựng, khu dân cư với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 3.610 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 đến 31/8/2023 là trên 1.729 tỷ đồng, đạt hơn 37% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tham gia ra ý kiến về 3 nội dung này, các đại biểu đã nêu ra các giải pháp, nâng cao các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; giải pháp thu ngân sách, thúc đẩy đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Một số đại biểu cho rằng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Một số đại biểu đề nghị làm rõ hơn vấn đề giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các vụ ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh, bệnh than, bệnh bạch hầu...

1
Đại biểu tham gia ý kiến vào các nội dung được trình tại phiên họp.

Cho ý kiến về nội dung Kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) và tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên tỉnh Điện Biên trong năm 2023, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian tới.

Trong thời gian làm việc buổi chiều, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các tờ trình quan trọng như: Tờ trình của Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tờ trình của Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ tốt nghiệp sau đại học trên địa bản tỉnh Điện Biên…

Đối với nội dung tờ trình Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ tốt nghiệp sau đại học trên địa bản tỉnh Điện Biên, các đại biểu đề nghị Sở Nội vụ xem xét thêm mức hỗ trợ, phạm vi điều chỉnh so với Nghị quyết 295/2012/NQ-HĐND; bổ sung thêm đối tượng điều chỉnh trình độ Đại học ngôn ngữ tiếng Anh; mở rộng thêm đối tượng công nghệ sinh học, vì việc thu hút công nghệ xuất sắc công nghệ sinh học là rất khó.

Thống nhất về nội dung này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô cho rằng: Việc ban hành chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ tốt nghiệp sau đại học trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết để thu hút cán bộ trình độ cao. Tuy nhiên, để hoàn thiện nội dung, đề nghị Sở Nội vụ cần đánh giá thêm trong hồ sơ sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 295. Về mặt chính sách, xác định đối tượng thu hút như: Trình độ Đại học tốt nghiệp loại xuất sắc phải kèm theo các giải; nghiên cứu thêm để nâng mức hỗ trợ lên cho sát với các địa phương lân cận tỉnh Điện Biên

Ngoài ra, tại phiên họp tháng 9, UBND tỉnh đã gửi phiếu xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh 4 nội dung: Tờ trình của Sở Công thương trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định 16/2018/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng./.

 

 

Đào Phương - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN

 

.