HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tại huyện Tuần Giáo

Thứ Hai, 18/09/2023, 18:36 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 18/9, tổ công tác số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Lâm, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát đã có buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số từ năm 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh” tại phòng Nội vụ và Tư Pháp, huyện Tuần Giáo.

1
Đoàn giám sát làm việc với phòng Nội vụ và Tư Pháp, huyện Tuần Giáo.

Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số từ năm 2021 - 2023 của phòng Nội vụ và Tư Pháp huyện Tuần Giáo cơ bản đã thực hiện tốt các mục tiêu được đề ra, bảo đảm thực hiện các quy định pháp luật trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Tỷ lệ máy tính công chức sử dụng đạt 100%, hệ thống máy tính được kết nối mạng nội bộ (LAN), mạng internet tốc độ cao, sử dụng hiệu quả chứng thư số, chữ ký số... đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng; cung cấp thông tin cơ bản của hơn 2.350 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện phục vụ công tác chuẩn hóa, chỉnh lý dữ liệu hồ sơ cán bộ.

Huyện đã tiếp nhận hơn 710 hồ sơ, trong đó có hơp 510 hồ sơ thực hiện trực tuyến, đạt 72%; tiếp nhận trực tiếp, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính gần 200 hồ sơ, đạt 28%.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu cải cách hành chính đạt thấp, xếp hạng cải cách hành chính của huyện Tuần Giáo qua các năm còn thấp so với các huyện, thị trong tỉnh. Số hóa dữ liệu, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức để tích hợp, kết nối, đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ... do Bộ Nội vụ quản lý còn chưa thực sự đảm bảo “ Đúng - đủ - sạch - sống”. Chưa tạo được động lực khuyến khích cán bộ, công chức tích cực học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, tăng hiệu quả trong công việc.

1
Đoàn giám sát thực tế tại điểm Bưu điện văn hóa xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Lâm, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả, sự nỗ lực của các phòng chuyên môn huyện, trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số thời gian qua; đồng thời đề nghị phòng Nội vụ và phòng Tư pháp, huyện Tuần Giáo trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, có những khó khăn vướng mắc thì tổng hợp, kiến nghị với HĐND tỉnh.

Huyện Tuần Giáo cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ thực hiện trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; đưa vào chương trình giám sát, hoặc phân công các ban của huyện thực hiện tái giám sát các phòng ban đơn vị, giúp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Trước đó, tổ công tác số 2 đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số từ năm 2021 - 2023 tại điểm Bưu điện văn hóa và UBND xã Chiềng Đông./.

 

 

Chí Công/DIENBIENTV.VN

 

.