HĐND TP. Điện Biên Phủ giám sát kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn

Thứ Bảy, 16/09/2023, 17:31 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 15/9, đoàn giám sát HĐND thành phố Điện Biên Phủ đã có buổi làm việc với UBND thành phố về kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

1
Đoàn giám sát HĐND TP. Điện Biên Phủ thực tế việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Thanh Minh.

Năm 2023, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, với nguồn vốn trên 38,2 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương 37,2 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách thành phố trên 950 triệu.

Tính đến nay, thành phố mới giải ngân hơn 800 triệu đồng vốn năm 2022, bằng 7,2% kế hoạch; giải ngân trên 3,5 tỷ đồng vốn năm 2023, bằng 8,8% kế hoạch.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe UBND thành phố báo cáo nội dung về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung về vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu, nguyên nhân lý do tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt thấp.

Đồng thời lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, để tổng hợp, kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện.

Kết luận buổi giám sát, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố xây dựng các kế hoạch, thực hiện các giải pháp giải ngân các nguồn vốn; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, thông tin tuyên truyền các địa phương nâng cao trách nhiệm, nỗ lực giải ngân các nguồn vốn; quan tâm xử lý các nguồn vốn đã giao nhưng không thực hiện được. Đồng thời, với những đề xuất, kiến nghị sẽ được đoàn giám sát tổng hợp đẩy đủ, làm căn cứ để báo cáo HĐND thành phố ./.

 

 

CTV Thanh Tùng/DIENBIENTV.VN

 

.