Sở Nội vụ Điện Biên nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Thứ Hai, 18/09/2023, 09:39 [GMT+7]

Điện Biên TV - Xác định đẩy mạnh công tác chuyển đổi số là một khâu đột phá, then chốt trong việc cải thiện và nâng cao kết quả cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã  quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của các cấp, các ngành về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Qua đó, công tác chuyển đổi số ở Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về  chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch 1548/KH-SNV ngày 9/8/2022 về việc thực hiện chuyển đổi số ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời đã thành lập Ban chỉ đạo, cũng như phổ cập kiến thức, trách nhiệm về chuyển đổi số đến 100% cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị.

Đặc biệt, Sở Nội vụ đã tập trung hoàn thiện môi trường pháp lý về chuyển đổi số; xây dựng và phát triển hạ tầng số; phát triển dữ liệu số; phát triển ứng dụng, dịch vụ nội bộ và ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và an toàn thông tin mạng. Qua đó, các nhiệm vụ công tác về chuyển đổi số đã được chỉ đạo quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

1
Công tác về chuyển đổi số đã được Sở Nội vụ Điện Biên chỉ đạo quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Sở Nội vụ đã chú trọng hiện đại hóa hành chính như: nâng cấp hạ tầng mạng, đảm bảo kết nối mạng và trao đổi thông tin từ sở đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo 100% máy tính được kết nối internet phục vụ công việc chuyên môn. Cung cấp công khai 100% thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; 100% công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử công vụ. 100% văn bản đi, đến được quản lý trên hệ thống và 100% văn bản đi được gửi dưới dạng điện tử có sử dụng chữ ký số, trừ các văn bản mật.

Song song với đó, Sở Nội vụ đã xây dựng, cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh thông qua phần mềm cán bộ, công chức, viên chức VNPT 3.0 do Công ty VNPT Điện Biên hỗ trợ. Trong đó, các trường thông tin được đảm bảo theo tiêu chí “Đúng - đủ - sạch - sống”. Đây cũng là một trong những bước chuyển đổi số mạnh mẽ mà Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã nỗ lực thực hiện.

Cùng với những kết quả đạt được, hiện nay Sở Nội vụ đang tiếp tục và tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai phầm mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng; triển khai dự án “Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử”; nâng cấp, cải tạo phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

Đặc biệt, khi dự án “Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử” được thực hiện,  đó không chỉ giảm thiểu sự xuống cấp của tài liệu gốc, mà còn chia sẻ, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, phục vụ việc tra cứu cho các cơ quan, đơn vị. Đảm bảo cho việc bảo quản tài liệu một cách vĩnh viễn từ phương thức truyền thống sang số hóa.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục tập trung và triển khai tốt các nhiệm vụ, kế hoạch về chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; nhất là quyết tâm trở thành một trong những đơn vị đi đầu của tỉnh về chuyển đổi số; góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành đề ra./.

 

 

Văn Phú - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN

 

.