Điện Biên kết nạp hơn 7.000 đảng viên mới

Thứ Tư, 13/09/2023, 16:45 [GMT+7]

Điện Biên TV - Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, tăng sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Điện Biên không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động trong tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 7.000 đảng viên mới.

1
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ.

Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, 626 tổ chức cơ sở đảng và trên 2.700 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.  Ðể làm tốt công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy đảng đã xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án thực hiện; hàng năm, căn cứ kế hoạch và mục tiêu đề ra, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến các đảng bộ trực thuộc; tập trung phát triển đảng viên ở những địa phương, đơn vị có ít hoặc chưa có đảng viên…

Cùng với đó lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, cống hiến nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Đồng thời các cấp  ủy đảng cơ sở thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện giúp đỡ quần chúng, đoàn viên ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Từ năm 2021 đến nay toàn tỉnh đã kết nạp trên 7.000 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên lên gần 46.000, trong đó người DTTS là gần 25.800 đảng viên (chiếm hơn 60%). Đội ngũ đảng viên đã và đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh./.

 

 

Phương Dung - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN

 

.