Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Thứ Hai, 15/05/2023, 10:47 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 15/5, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá I năm 2023. Dự khai mạc có đồng chí Lỳ Lỳ Xá, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

v

Tham gia lớp bồi dưỡng có 71 học viên là những đảng viên đang trong thời gian dự bị của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Trong thời gian 12 ngày (từ 15-26/5), các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương về: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hoà bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua việc học tập và nghiên cứu những nội dung theo chương trình của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Nguyễn Hằng - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

.