Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

Phổ biến, giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 25/05/2023, 10:02 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 25/5, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự hội nghị có đồng chí Lỳ Lỳ Xá, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

1
Toàn cảnh hội nghị.

Tham gia hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về lý do xuất bản cuốn sách; nội dung cốt lõi cũng như những giá trị cốt lõi của cuốn sách. Theo đó, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; “ trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua học tập, nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Cũng như những chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Đồng thời, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

 

 

Nguyễn Hằng - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN

 

.