Điện Biên trên bước đường chuyển đổi số

Thứ Ba, 24/01/2023, 06:41 [GMT+7]

Điện Biên TV - Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định “Tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp mới, quan trọng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thực hiện mục tiêu này, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã tập trung nhiều giải pháp đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi số.

Thực hiện theo chương trình chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Điện Biên đã ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, thành lập Ban Chỉ đạo và phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030... Đây là cơ sở quan trọng để  xác định tầm nhìn, mục tiêu và có định hướng, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Quyết tâm thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá mới, diện mạo mới cho tỉnh Điện Biên.

1
Ký kết Biên bản hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2025 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghệ BKAV.

Theo ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Đến thời điểm này, tỉnh Điện Biên đã và đang tích cực triển khai theo Đề án chuyển đổi số. Chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền cũng như phát triển kinh tế - xã hội đem lại lợi ích rất to lớn, đặc biệt là cải cách hành chính, thông qua chuyển đổi số tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân và doanh nghiệp.

Để xây dựng, phát triển chính quyền số, tỉnh Điện Biên đã tập trung vào phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan Nhà nước một cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng; tăng cường công khai, minh bạch, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế. Hiện nay 100% cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã sử dụng nền tảng quản lý văn bản và hồ sơ công việc, liên thông vào hệ thống quốc gia, áp dụng hệ thống chỉ đạo, điều hành phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

1
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành bấm nút khai trương chuyên trang về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2022 ngày 25/5/2022.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin mạng đồng bộ; tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm kiếm, trao đổi thông tin và thực hiện dịch vụ công trực tuyến với quan điểm thực hiện chuyển đổi số tổng thể, toàn diện trong cấp ủy, chính quyền các cấp, thực hiện mục tiêu “5 không”: Xử lý văn bản không giấy tờ, họp không gặp mặt, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không tiếp xúc, thông tin không nhập nhiều lần, thanh toán không dùng tiền mặt và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Ông Vũ Anh Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho hay: Sở Thông tin và Truyền thông đã quan tâm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chuyển đổi số trọng tâm là phát triển nền tảng để cung cấp thông tin theo nhu cầu. Sở đã ký kết biên bản hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025. Đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Điện Biên xếp thứ 37/63 tỉnh thành, tăng 7 bậc so với năm 2020.

1
Chuyển đổi số tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân và doanh nghiệp.

Với sự quyết tâm của các cấp uỷ, chính quyền hoạt động chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: Hạ tầng xã hội số được triển khai rộng khắp, mã địa chỉ bưu chính được triển khai đến 99% hộ gia đình; sóng di động (3G, 4G) đã được phủ đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn và trên 94% khu vực có dân cư sinh sống; tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 68%...

Mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện chuyển đổi số nhưng với những kết quả đạt được và những định hướng, mục tiêu cụ thể, tỉnh Điện Biên sẽ sớm phát triển nền tảng cần thiết để đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo ra sự đột phá trên các lĩnh vực theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Và đây sẽ là chìa khóa giúp Điện Biên có những bứt phá, sớm hòa nhập với xu thế chuyển đổi số chung của cả nước./.

 

 

Minh Thư - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.