Thống kê về 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, 29/04/2021, 06:46 [GMT+7]

Trong số 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có 203 người ứng cử ở Trung ương và 665 người ứng cử ở địa phương.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong tổng số danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu là 203 người; địa phương có 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu; trong đó có 9 người tự ứng cử.

Cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau:

1

Cơ cấu 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương:

1

 Cơ cấu 665 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương:

1

 Link: https://vtv.vn/chinh-tri/thong-ke-ve-868-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-20210428164103545.htm

 

 

Theo VTV

 

Xem lịch phát sóng
.