Điện Biên: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 29/04/2021, 10:50 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng nay 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc cùng các tập thể, cá nhân điển hình  tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05.

1

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện.

Công tác tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm được tổ chức nghiêm túc và hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, hằng quý gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các quy định về nêu gương gắn với thực hiện các khâu trong công tác cán bộ; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó đã tự giác học tập và làm theo.

Lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được chấn chỉnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Dienbientv.vn tiếp tục cập nhật…

 

 

Anh Thu - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

.