Điện Biên vững tin bước vào năm mới 2021

Thứ Sáu, 01/01/2021, 08:23 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, với diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị nên các mặt kinh tế - xã hội phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Đây là tiền đề quan trọng để Điện Biên vững tin bước vào năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp với khí thế và quyết tâm cao nhất.

Năm 2020 là năm cuối kỳ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả giai đoạn 2016-2020. Đồng thời là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, mặc dù còn những hạn chế nhất định nhưng nhìn chung trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận đó là: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (theo giá so sánh) đạt trên 11.765 tỷ đồng, tăng 1,82% so với năm 2019; tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 đạt trên 12.717 tỷ đồng; tăng hơn 23% so với năm 2019; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.243,9 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân của cả nước…

1
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng (ngoài cùng bên phải) kiểm tra thực địa dự án trồng cây mắc ca công nghệ cao tại huyện Tuần Giáo.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: “Những thành tựu nổi bật của năm 2020 có đóng góp hết sức quan trọng vào việc toàn tỉnh hoàn thành cơ bản các mục tiêu chủ yếu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, và đây là tiền đề, điều kiện để chúng ta tiếp tục thực hiện đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong giai đoạn 2020 – 2025”.

Kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn được các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 43.054 hộ, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn xấp xỉ 30%, giảm 3,12% so với năm 2019. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện 30a giảm từ 47,11% năm 2019 xuống ước còn 44,7% năm 2020; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

21
Những kết quả đạt được là tiền đề vững chắc để tỉnh Điện Biên vững tin bước vào năm mới 2021 thành công.

Năm 2021, Điện Biên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6,58%, thu nhập bình quân đạt 36,56 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 1.181 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực phấn đấu đạt 271.280 tấn; năm 2021 có thêm 10 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; nâng lên 48 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới…

Song song với đó, UBND tỉnh sẽ chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên. Đây chính là tháo gỡ nút thắt để thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên, thu hẹp khoảng cách với các tỉnh miền xuôi.

“Năm cũ đã khép lại, với kết quả đạt được rất quan trọng, đó chính là nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân. Năm mới đã tới, với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Điện Biên, chúng ta tin tưởng rằng, năm 2021 tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn hơn so với năm cũ” - Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đang tràn đầy khí thế để nỗ lực hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021 nói riêng và giai đoạn 2021 - 2025 nói chung. Xây dựng tỉnh Điện Biên ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh nơi cực tây của Tổ quốc./.

 

 

Anh Thu - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.