10 sự kiện nổi bật trong năm 2020 của tỉnh Điện Biên

Thứ Năm, 31/12/2020, 11:06 [GMT+7]

Điện Biên TV - Năm 2020 là năm mà tỉnh ta thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, với diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng đã và đang tác động ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội.

Bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, thách thức như: chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng nguồn nhân lực không cao; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực còn có hạn chế, bất cập. Tình hình thời tiết tiếp tục có diễn biến phức tạp, khô hạn kéo dài, mưa đá, giông lốc; dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại...

Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, linh động, phù hợp với từng thời điểm. Với sự vào cuộc chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị, Điện Biên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đài PT - TH tỉnh Điện Biên điểm lại 10 thành tựu nổi bật của tỉnh Điện Biên trong năm 2020.

1. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng khác.

1
Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Đại hội đảng bộ tỉnh diễn trong 3 ngày, từ ngày 13-15/10 với sự tham gia của gần 350 đại biểu đại diện cho hơn 40 nghìn đảng viên trong toàn đảng bộ. Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 18 chỉ tiêu, 3 đột phá chiến lược và 8 nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Tổ chức thành công Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V, tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

2

3. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát tốt dịch Covid-19 và được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”, trên địa bàn chưa có ca nhiễm bệnh. Để có được kết quả này, Điện Biên đã chỉ đạo quyết liệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt trong công tác chủ động phòng dịch.

Việc khai báo y tế được người dân thực hiện nghiêm túc khi ra, vào địa bàn, quá trình cách ly tại các địa điểm tập trung được đảm bảo về chế độ ăn uống, sinh hoạt, chấp hành nội quy, qui định của các khu cách ly tập trung.

3

4. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP đạt trên 11.765 tỷ đồng, tăng 1,82% so với năm 2019. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản 0,37%; công nghiệp - xây dựng 3,88%; dịch vụ 1,42%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 3,18%.

Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 18,76%, tăng 1,52%; công nghiệp - xây dựng chiếm 19,10%, tăng 0,09%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 4,50%, tăng 0,06% (so với năm 2019).
GRDP bình quân đầu người ước đạt 33,47 triệu đồng/năm, tăng 3,43% so với thực hiện năm 2019, vượt 1,33% kế hoạch

Về vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 đạt trên 12.717 tỷ đồng; tăng hơn 23% so với năm 2019. Trong đó: Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước gần 4.260 tỷ đồng, chiếm 33,49%; vốn khu vực dân cư và doanh nghiệp tư nhân trên 6.671 tỷ đồng (chiếm hơn 52%); vốn đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước là 72,72 tỷ đồng; huy động khác đạt trên 6.670 tỷ đồng (chiếm gần 14%); việc huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế đạt khá, tỷ trọng huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước chuyển biến tích cực.

KTTH
Trong bối cảnh khó khăn chung song nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của Điện Biên vẫn duy trì mức tăng trưởng khá.

5. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, bước đầu hình thành được mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, chuỗi liên kết, thu hút nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng lợi thế địa phương.

Duy trì và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn để tạo nền tảng thúc đẩy các hoạt động kết nối, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông sản tiếp cận thị trường, đến nay đã có 19 chuỗi được xác nhận; toàn tỉnh có 20 dự án đầu tư vào nông nghiệp; có 38 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

5
Toàn tỉnh có 38 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

6.Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời, đặc biệt là thực hiện tốt các nhiệm vụ chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; giải quyết việc làm mới cho 9.436 lao động, đạt trên 108% KH/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm giảm 3,12% so với năm 2019; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện 30a giảm từ 47,11% năm 2019 xuống ước còn 44,7% năm 2020.

Giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa thể thao, phát thanh truyền hình có nhiều tiến bộ.

6
Các chính sách an sinh xã hội được tỉnh thực hiện kịp thời.

7. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến rõ nét (xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh đạt xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2018; kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2018).

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 9 dự án về lĩnh vực thủy điện, thương mại - dịch vụ, nông - lâm nghiệp, công nghiệp, sản xuất VLXD với tổng mức đầu tư đăng ký trên 1.048 tỷ đồng.

7
Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

8. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện theo Nghị quyết 37 của Bộ chính trị.

9. Chủ quyền biên giới quốc gia, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đảm bảo.

10. Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền lợi dụng dịch bệnh Covid-19; đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
 

 

 

Anh Thu - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.