Điện Biên – Một năm vượt khó

Thứ Năm, 31/12/2020, 15:43 [GMT+7]

Điện Biên TV - Năm 2020 là một năm đặc biệt khi đại dịch COVID-19 làm suy thoái nghiêm trọng nền kinh tế toàn cầu. Trước bối cảnh cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Điện Biên đã cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nỗ lực giữ vững sự ổn định, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh khóa XIV vừa diễn ra mới đây đều có chung đánh giá: Năm 2020, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có bởi đại dịch Covid-19 gây ra, song tỉnh Điện Biên đã đạt được toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Nhiều thành tựu đạt được tạo dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu của cả giai đoạn 2016-2020.Theo đó, từ năm 2016 đến nay, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông lâm nghiệp  và thủy sản giảm từ gần 23% năm 2015 xuống gần 19% năm 2020; dịch vụ tăng từ gần 53% năm 2015 lên gần 58% năm 2020.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với NTM đã hình thành và cấp xác nhận được 19 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, thu hút 23 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… cũng đạt những kết quả khả quan dù gặp rất nhiều tác động tiêu cực từ thiên tai, dịch bệnh. Cụ thể: Tổng sản lượng lương thực ước cả năm đạt trên 268.000 tấn, tăng 1,08%. Trong đó diện tích sản xuất lúa nước đạt 52.350ha, tăng 0,4% so với Nghị quyết. Tốc độ tăng đàn gia súc đạt trên 4,1%. Riêng đàn lợn tuy ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, song tốc độ tăng đàn vẫn đạt gần 5% so với năm 2019.

KTTH
Trong bối cảnh khó khăn chung song nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của Điện Biên vẫn duy trì mức tăng trưởng khá.

Ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: “Năm 2020, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Điện Biên gặp không ít khó khăn do dịch bệnh gây hại.  Song với sự nỗ lực chung, chúng tôi có thế nói rằng đây cũng là một năm vượt khó thành công của ngành nông nghiệp, nhờ những giải pháp được triển khai kịp thời trong công tác chỉ đạo sản xuất. Đặc biệt là công tác phối hợp với các huyện triển khai tiến độ từ trong lĩnh vực sản xuất trên cây trồng cũng như tái đàn đối với chăn nuôi lợn và phát triển chăn nuôi đại gia súc”.

Cùng với kết quả trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, các chỉ tiêu về công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cũng được các ngành và chính quyền địa phương phối hợp thực hiện hiệu quả.

Điển hình là việc phối hợp triển khai thực hiện chi trả gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ của Chính phủ cho người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19; triển khai thực hiện tốt các chính sách đầu tư hỗ trợ về giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động…

Điều đáng phấn khởi và tự hào hơn cả trong năm 2020, đó là: Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì được mức tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước đạt trên 11.765 tỷ đồng; tăng 1,82% so với năm 2019.

7
Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét; chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2018; chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đứng thứ 27/63 tỉnh thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2018.

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời, đặc biệt đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid 19. Giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Hoạt động đối ngoại được tăng cường, đơi sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố…

Để có được kết quả đó, trước hết phải khẳng định lãnh đạo tỉnh đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sáng tạo thông qua việc ban hành nhiều kết luận, nghị quyết, chỉ thị và chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép”, với ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân, khách du lịch và công nhân lao động trong các cơ sở sản xuất.

5
Toàn tỉnh có 38 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với đó, kiên định mục tiêu, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp ổn định, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, lấy lại đà tăng trưởng cao, bảo đảm đời sống nhân dân...

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: “Năm 2020, Điện Biên đã hoàn thành được mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 1,82%; giải ngân vốn đầu tư đạt khá, đứng ở nhóm đầu cả nước; đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững…”.

Có thể nói, năm 2020 là năm khó khăn đặc biệt do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, nhưng bằng bản lĩnh, sự quyết liệt, sáng tạo, dự báo đúng tình hình, tỉnh ta đã vượt khó giành được nhiều thắng lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt đời sống nhân dân.

Những kết quả đó chính là động lực để tỉnh Điện Biên vững vàng, tự tin bước vào chặng đường mới, với không ít khó khăn, thách thức ở phía trước. Và những bài học, kinh nghiệm được tổng kết, rút ra từ năm 2020 đầy sóng gió, sẽ giúp tỉnh Điện Biên tiếp tục gặt hái thêm những thành quả cao hơn, bền vững hơn trong thời gian tới./.

 

 

Ngọc Thượng/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.