Điện Biên tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Thứ Sáu, 01/01/2021, 16:37 [GMT+7]

Điện Biên TV - Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2020, bước sang năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức song cũng nhiều thời cơ thuận lợi và tỉnh ta đã đề ra một số chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể để thực hiện trong năm 2021 này.

Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung huy động mọi nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, trọng tâm là triển khai các dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn làm tiền đề tạo bước phát triển đột phá về triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; chuẩn bị và thực hiện thành công bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới, ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

1

- Các chỉ tiêu chủ yếu

- Chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7%, GRDP bình quân đầu người đạt 36,56 triệu đồng/năm;

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 khoảng 1.181 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 khoảng 14.520 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phấn đấu đạt 16.000 tỷ đồng.

- Phấn đấu tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt 98 triệu USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt 65 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 33 triệu USD. Phấn đấu đạt trên 910 ngàn lượt khách du lịch đến tỉnh, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt trên 1.300 tỷ đồng.

- Tổng sản lượng lương thực phấn đấu đạt 271.280 tấn; Phát triển đàn gia súc phấn đấu tăng 3,23% so với năm 2020.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khoảng 10% so với năm 2020.

- Chỉ tiêu chủ yếu về xã hội:

- Phấn đấu trên 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; Năm 2021 có thêm 10 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số toàn tỉnh lên 48 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (từ 15-19 tiêu chí) và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; số tiêu chí bình quân đạt 11,84 tiêu chí/xã.

- Quy mô dân số năm 2021 là 624,410 nghìn người; Mức giảm tỷ lệ sinh 0,5%o; Tỷ lệ phát triển dân số 1,78%.

- Đào tạo nghề cho 8.100 lao động; tạo việc làm mới cho 8.800 lao động.

- Giảm tổng số hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 36.374 hộ, tỷ lệ hộ nghèo xuống 26,76% (giảm 3,17% so với năm 2020, trong đó các huyện nghèo giảm xuống còn 38,64%,).

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã 91,5%; Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi xuống còn 15,6% và giảm thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) xuống còn 26%; bình quân 12,56 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên 98,89%.

- Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; phấn đấu 122/129 xã, phường đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3; 85/129 xã đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 3; Giữ vững tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp ở mức 99,9%.

- Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 70%; 62% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận đạt chuẩn văn hóa.

- 100% xã có điểm phục vụ bưu chính, 100% khu vực có dân cư sinh sống, làm việc được phủ sóng thông tin di động mạng 4G, 5G, tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng tiêu dùng dữ liệu đạt 71,5%, tỷ lệ hộ gia đình có thể kết nối Internet băng rộng cố định đạt 80%, tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh đạt 100%, tỷ lệ hộ gia đình được xem đài truyền hình tỉnh đạt 56%.

- Phấn đấu tăng tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,96 %; 99,7% dân cư thành thị và 84.14% dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 86%.

Cùng với các chỉ tiêu này, Điện Biên đã ban hành nhiều giải pháp trọng tâm để cụ thể hóa với khí thế và quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc cùng cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện thắng lợi ngay từ những ngày đầu của năm 2021./.

 

 

Anh Thu - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.