Xung kích trong chuyển đổi số

Thứ Hai, 28/08/2023, 16:34 [GMT+7]

Điện Biên TV - Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm thiết yếu, huyện Mường Ảng đã xác định những mục tiêu cụ thể trong quá trình chuyển đổi số; tập trung huy động sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, tích cực tham gia chuyển đổi số, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát huy vai trò lực lượng xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên, trên địa bàn huyện Mường Ảng đã tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số. Trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đoàn; tiếp cận được với công nghệ, kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số; các hoạt động của Đoàn đang từng bước được đổi mới về mặt nội dung và phương thức truyền tải để phù hợp với thời đại công nghệ số.

1
Đoàn viên thanh niên huyện Mường Ảng đến tận nhà các hộ dân tuyên tuyền về Đề án 06.

Tiên phong trong chuyển đổi số, Huyện đoàn Mường Ảng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hưởng ứng chuyển đổi số. Đoàn các cấp đã tổ chức giúp đỡ các xã, thị trấn thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch, cập nhật địa chỉ số... Triển khai các đợt tình nguyện đến tận nhà các hộ dân tuyên tuyền Đề án 06, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các phần mềm dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền hướng dẫn và mở tài khoản thanh toán trực tuyến.

Với vai trò là lực lượng lòng cốt trong thực hiện Đề án 06, thời gian quan Công an huyện Mường Ảng đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện từng nội dung của Đề án theo lộ trình, đảm bảo phát huy hiệu quả như: Làm sạch dữ liệu dân cư, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, cấp định danh điện tử, phục vụ làm giàu dữ liệu; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...

1
Lực lượng công an huyện Mường Ảng đến tận nhà làm CCCD cho người già yếu.

Lực lượng Công an huyện Mường Ảng thường xuyên thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống và tiến hành thu nhận hồ sơ CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện; cấp định danh điện tử theo quy định. Đến nay đã tiến hành làm sạch và đồng bộ vào hệ thống trên 62.000 dữ liệu, đạt gần 120%. Đảm bảo thông tin công dân theo đúng quy định.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, huyện Mường Ảng tiếp tục phát huy vai trò xung kích của các tổ chức đoàn thể, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân tích cực tham gia chuyển đổi số; dành nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ chuyển đổi số; tăng cường phát triển, làm chủ hạ tầng số, nền tảng số, bảo đảm an toàn an ninh mạng trong chuyển đổi số./.

 

 

Minh Thư - Đức Bình/DIENBIENTV.VN

 

.