Điện Biên: Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 83 đảng viên

Thứ Ba, 18/07/2023, 17:09 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 18/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

d
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định mới của Trung ương.

Cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; các cuộc kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan; chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 110 tổ chức đảng và 143 đảng viên; tổ chức giám sát chuyên đề 44 tổ chức đảng và 92 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 83 đảng viên, trong đó có 19 đảng viên là cấp ủy viên.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho UBKT các cấp đã tập trung lãm rõ những khó khăn, những tồn tại hạn chế để nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tổ chức và thực hiện; thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2023.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt và triển khai một số nội dung quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; quy chế về công tác đối với cán bộ, công chức theo dõi địa bàn của Cơ quan Kiểm tra Tỉnh ủy; Quy định số 51-QĐ/BCĐ, ngày 2/6/2023 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực về công tác kiểm tra, giám sát; quy trình xác minh tài sản, thu nhập hàng năm thuộc thẩm quyền của UBKT Tỉnh ủy.

 

 

Văn Phú - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

.