Điện Biên Đông: 166 bản có điện lưới quốc gia

Thứ Tư, 15/02/2023, 14:17 [GMT+7]

Điện Biên TV - Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến thời điểm này, 166/198 bản của 14/14 xã, thị trấn huyện Điện Biên Đông đã có điện lưới quốc gia; tổng số hộ được sử dụng điện là trên 12.300 hộ.

1
Điện lực Điện Biên Đông đóng điện cho các địa bàn dân cư chưa có điện.

Xóa bản “trắng” về điện lưới quốc gia sẽ tạo điều kiện nâng cao trình độ dân trí, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Chính vì vậy, huyện Điện Biên Đông xác định việc đưa điện lưới về các bản vùng cao, vùng xa là nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực để đến cuối nhiệm kỳ trên địa bàn huyện không còn bản không có điện lưới.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện Chương trình xoá bản “trắng” về điện lưới quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay, việc triển khai các dự án đưa điện về các bản vùng cao đã và đang triển khai đúng kế hoạch, tiến độ.

Thời gian tới, huyện sẽ đầu tư 7 dự án điện về các bản, phấn đấu đến hết năm 2024, toàn huyện có 185/198 bản có điện; tổng số hộ được sử dụng điện trên địa bàn là trên 13.200 hộ./.

 

 

Phạm Hải - Chí Công/DIENBIENTV.VN

 

.