Giám sát chương trình phát triển du lịch tại thị xã Mường Lay

Thứ Ba, 24/05/2022, 17:35 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030, sáng 24/5, tổ công tác số 1 của Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh đã làm việc tại thị xã Mường Lay.

1

Theo báo cáo: Trong những năm qua, thị xã Mường Lay đã kịp thời triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong khai thác và phát triển du lịch ở địa phương; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Bước đầu, thị xã đã đưa các đoàn khách đến tham dự các chương trình, lễ hội, các hội nghị ăn, nghỉ tại bản Na Nát, Nậm Cản, Quan Chiêng phường Na Lay. Giới thiệu các sản phẩm du lịch lịch sử, văn hóa, các sản phẩm du lịch đặc trưng của thị xã như: Di tích lịch sử cấp tỉnh Pú Vạp; lễ hội đua thuyền đuôi én, lễ hội Kin Pang Then, Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc hàng năm; tham quan các bản làm nghề truyền thống: làm bánh Khẩu xén, bánh Chí chọp...

Việc phát triển du lịch lòng hồ đã được khai thác và thực hiện, tổ chức đón khách du lịch theo tuyến Mường Lay - Nậm Nhùn (Lai Châu); Mường Lay - Tủa Chùa - Quỳnh Nhai (Sơn La)…

Theo đánh giá, thị xã Mường Lay có tiềm năng và lợi thế về tài nguyên du lịch để hình thành các loại hình, sản phẩm du lịch thế mạnh, đặc biệt loại hình du lịch sông nước, du lịch cộng đồng, du lịch lịch sử - văn hóa.

Tuy nhiên, việc khai thác các lợi thế để phát triển du lịch còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của thị xã; công tác quy hoạch du lịch còn chậm; mặc dù đã thực hiện khảo sát các tuyến, điểm có thể khai thác vào hoạt động du lịch song chưa tạo ra được sản phẩm du lịch, chưa có nhiều sản phẩm du lịch và có sức hấp dẫn du khách.

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị thị xã Mường Lay chủ động rà soát, tham mưu đề xuất với tỉnh bổ sung quy hoạch phát triển du lịch phù hợp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành trong công tác phát triển du lịch; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của du lịch thị xã; sớm bổ sung các kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong phát triển du lịch để đoàn giám sát tổng hợp trước khi làm việc với UBND tỉnh.

 

 

Chí Công/DIENBIENTV.VN
 

.