Việc di dời người dân ra khỏi vùng thiên tai còn gặp nhiều khó khăn

Thứ Ba, 24/05/2022, 13:35 [GMT+7]

Điện Biên TV - Theo kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh bố trí ổn định cho 620 hộ dân vùng có nguy cơ thiên tai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, công tác di dời đang gặp nhiều khó khăn, một phần thiếu kinh phí, một phần do tập quán cư trú của người dân.

1
Ảnh minh họa.

Để thực hiện được mục tiêu này, nguồn vốn dự kiến trong giai đoạn này là hơn 869 tỷ đồng bao gồm bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới.

Tuy nhiên, Quyết định 1776 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2013 - 2019 và rà soát, điều chỉnh bổ sung thực hiện bố trí dân cư giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã hết hiệu lực từ năm 2020; trong khi giai đoạn mới đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện tiếp theo. Vì vậy, từ năm 2021 đến nay, các địa phương trong tỉnh không có vốn thực hiện di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai.

Việc di dời người dân ra khỏi vùng thiên tai là nhiệm vụ cấp bách, bắt buộc, nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra mưa lũ, sạt lở đất đá. Trong điều kiện khó khăn về kinh phí, quỹ đất, các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở cần chủ động theo dõi tình hình, diễn biến thời tiết để sớm có phương án di chuyển người dân tạm thời đến nơi an toàn trong những ngày mưa, lũ lớn.

Bên cạnh đó, cần linh hoạt trong việc lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ di chuyển dân và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và hợp tác với chính quyền trong thực hiện tái định cư.

 

 

Phạm Hải - Minh Hòa/DIENBIENTV.VN
 

.