Điện Biên: Chấp thuận chủ trương đầu tư 10 dự án trồng cây mắc ca

Thứ Hai, 23/05/2022, 16:42 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện chủ trương trồng và phát triển diện tích cây mắc ca trên địa bàn, đến nay, tỉnh Điện Biên đã chấp thuận cho 10 dự án trồng mắc ca, với tổng diện tích dự kiến trồng tập trung gần 63.000 ha.

1
Người dân chăm sóc cây mắc ca.

Các dự án được chấp thuận đầu tư theo mô hình hỗn hợp, 50-60% diện tích do nhà đầu tư trực tiếp trồng chăm sóc, 40-50% diện tích thực hiện theo hình thức liên kết với người dân có sự hỗ trợ của nhà nước thông qua các hợp tác xã. Đây là mô hình đảm bảo hài hòa về mặt lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.

Đến nay toàn tỉnh đã trồng được trên 4.000 ha, tập trung tại các huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Nhé, Mường Ảng và Điện Biên Đông... nhiều diện tích đã cho thu hoạch, trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện dự án và đảm bảo quyền lợi của người dân góp đất trồng mắc ca, tỉnh Điện Biên đã quyết định cơ chế sử dụng đất, phân chia lợi ích giữa 2 bên cụ thể, chi tiết và có sự ràng buộc. Đồng thời có những chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư trồng cây mắc ca trên địa bàn.

 

 

Minh Thư - Duy Hải/DIENBIENTV.VN
 

.