Đề xuất 3.000 tỷ đồng cho chuyển đổi số nông thôn mới

Thứ Sáu, 16/07/2021, 09:18 [GMT+7]

 

1
Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu ở Hà Nội chiều 15/7 (Ảnh: QĐND)

Đây là ý kiến thống nhất của các đại biểu tại Hội thảo trực tuyến toàn quốc về Đề án chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới từ năm nay đến năm 2025.

Trong bối cảnh chuyển dịch số là xu hướng tất yếu trên toàn thế giới, việc ứng dụng công nghệ số, hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… là những giải pháp mang tính đột phá để có thể giải quyết những khó khăn, nút thắt trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Việt Nam.

Việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp và xây dựng NTM còn hết sức hạn chế, manh mún và mang nặng tính tự phát của các cơ quan, đơn vị hoặc các địa phương, doanh nghiệp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở nông thôn còn rất thấp (dưới 10%); chưa xây dựng được hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan trọng như dân cư, đất đai; còn thiếu nguồn lực tài chính cho triển khai chuyển đổi số ở nông thôn…

Hội thảo chỉ rõ một số mục tiêu cụ thể của Đề án chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới từ năm nay đến năm 2025: Hạ tầng kết nối băng thông rộng với cáp quang, tiến tới kết nối 4G, 5G về tận nông thôn. Mọi hộ dân được kết nối Internet, có điện thoại thông minh để tham gia chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 70% đơn vị cấp xã và 60% đơn vị cấp huyện ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý trực tuyến và tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử.

Link: https://vtv.vn/xa-hoi/de-xuat-3000-ty-dong-cho-chuyen-doi-so-nong-thon-moi-2021071605352655.htm

 

 

Theo VTV

 

Xem lịch phát sóng
.