Điện Biên sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 18/10/2019, 15:56 [GMT+7]
Điện Biên TV - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay tích cực... đó là những kết quả nổi bật sau 10 năm bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên.
 
Kết quả từ sự đoàn kết
 
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn tại Điện Biên đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó hệ thống cơ sở hạ tầng ở nông thôn cơ bản hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, tổng số công trình thủy lợi được cải tạo, nâng cấp, xây mới là 112 công trình; 86,96km kênh mương nội đồng đã được kiên cố hóa.
N
Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn tại Điện Biên đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó hệ thống cơ sở hạ tầng ở nông thôn cơ bản hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân

Diện tích trồng trọt đã được tưới tiêu đạt 109.352,52 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản được cấp thoát nước 1.854.31 ha. Kinh tế nông thôn cơ bản phát triển đa dạng, các vùng sản xuất chuyên canh ngày càng hình thành nhiều, tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.

Trong quá trình triển khai, các địa phương tại Điện Biên đã lấy lợi ích của người dân làm trung tâm, lấy tiêu chí nâng cao thu nhập làm chủ đạo, từ đó phát huy vai trò chủ động của người dân trong xây dựng NTM. Đặc biệt từ năm 2011 đến nay, nguồn lực do nhân dân đóng góp cho xây dựng NTM gần 149 tỷ đồng, con số này so với các tỉnh, thành khác không cao, nhưng đối với tỉnh khó khăn như Ðiện Biên thì đó là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

N
Tuổi trẻ tỉnh Điện Biên chung tay xây dựng nông thôn mới ( Ảnh Thanh niên xã Tà Lèng ra quân tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới)

Tính đến 31/8/2019, Điện Biên có 18/116 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 15,51%), tăng 18 xã so với năm 2011, tăng 17 xã so với năm 2015.  Số tiêu chí bình quân là 9,8 tiêu chí/xã, tăng 8,4 tiêu chí so với năm 2011, tăng 4,3 tiêu chí so với năm 2015. Không còn xã dưới 5 tiêu chí, giảm 115 xã so với năm 2011, giảm 68 xã so với năm 2015.

Toàn tỉnh có 116/116 xã đã phê duyệt đồ án, đề án quy hoạch chung xã nông thôn mới đạt 100%, tăng 115 xã so với năm 2011. Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn tại Điện Biên đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó hệ thống cơ sở hạ tầng ở nông thôn cơ bản hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, tổng số công trình thủy lợi được cải tạo, nâng cấp, xây mới là 112 công trình; 86,96km kênh mương nội đồng đã được kiên cố hóa.

N
Huyện Điện Biên bình quân thu nhập đầu người đạt gần 20 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16%

Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là địa phương có 13/25 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân gần 14 tiêu chí/ xã, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, huyện đạt 8/15 chỉ tiêu của bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.

Trong quá trình triển khai thực hiện đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; trong 10 năm qua nhân dân đã đóng góp 112 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, ngày công và vật liệu xây dựng, đồng thời hiến gần 60 nghìn m2 đất để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn.

Bình quân thu nhập đầu người đạt gần 20 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16%. Đến năm 2020, huyện Điện Biên phấn đấu có thêm 5 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên; tiếp tục xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu

Đồng chí Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho hay: Giai đoạn 2020 – 2025, xây dựng NTM còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần, trách nhiệm tất cả vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đề nghị các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh và các địa phương tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu: Hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2019 và mục tiêu đã đề ra năm 2020, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2020 – 2025;

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền với phương châm “Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc”; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế, thế mạnh của từng địa phương; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả chương trình giai đoạn 2020 – 2025. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM phải tổ chức thực hiện ngay việc xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu

N
Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội, môi trường; củng cố hệ thống chính trị và giữ vững an ninh trật tự xã hội; tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới;

Xây dựng đề án "Mỗi xã một sản phẩm"; tiếp tục thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn, vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và liên doanh liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị..

Phấn đấu đến hết năm 2020 có 35 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 1 – 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.