Điện Biên

140 học viên được bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở và đạo đức công vụ năm 2019.

Thứ Tư, 25/09/2019, 10:14 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sở Nội vụ Điện Biên phối hợp với Viên nghiên cứu và phát triển - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở và đạo đức công vụ năm 2019.

1
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở và đạo đức công vụ năm 2019

Trong thời gian 2 ngày (25 - 26/9/2019), 140 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được cung cấp, trao đổi những thông tin, kiến thức, kỹ năng về chuẩn mực văn hóa công sở, đạo đức công vụ, phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức theo đúng quy định của Luật cán bộ, công chức, viên chức, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành.

Đồng thời, đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả công việc của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của công chức trong hoạt động công vụ, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế  xã hội ở từng cơ quan, đơn vị. từng bước khắc phục những hạn chế trong giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên từng bước chuyên nghiệp, hiện đại.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.