Điện Biên: Dự án (EVAC) chấm dứt bạo lực trẻ em thu được nhiều kết quả

Thứ Ba, 24/09/2019, 15:53 [GMT+7]
Điện Biên TV – Sau 3 năm thực hiện dự án (EVAC) chấm dứt bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tỷ lệ trẻ em được biết ít nhất 3 biện pháp bảo vệ bản thân tăng từ 19% năm 2017 lên 38% năm 2019.
ông tác chăm sóc, bảo vệ cho trẻ em ngày càng được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm.
Công tác chăm sóc, bảo vệ cho trẻ em ngày càng được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm.

Tỉnh Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, số trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật còn nhiều. Tình trạng trẻ em bị bạo lực và xâm hại tình dục vẫn xảy ra trên địa bàn, chính vì thế để huy động thêm nguồn lực phục vụ công tác bảo vệ trẻ em nói chung, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng, cuối năm 2016, UBND tỉnh đã tiếp nhận Chương trình Chấm dứt bạo lực với trẻ em (EVAC) do Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tài trợ tại 7 xã: Pú Nhung, Ta Ma, Phình Sáng, Rạng Đông (huyện Tuần Giáo); Hừa Ngài, Huổi Lèng, Sa Lông (huyện Mường Chà).

Sau 3 năm thực hiện dự án, tỷ lệ trẻ em được biết ít nhất 3 biện pháp bảo vệ bản thân tăng từ 19% năm 2017 lên 38% năm 2019; trong đó gần 2.900 trẻ em và thanh thiếu niên được truyền thông, 7 câu lạc bộ trẻ em đi vào hoạt động có hiệu quả; cha mẹ, người chăm sóc trẻ được thực hành kiến thức kỹ năng để bảo vệ trẻ em khỏi việc bị xâm hại dưới mọi hình thức đã tăng từ 25% năm 2017 đến 76% năm 2019. Nhờ đó tỷ lệ trẻ em sống trong môi trường không có bạo lực, xậm hại, bóc lột, sao lãng đã tăng qua các năm.  

Hội thảo khởi động Dự án
Hội thảo khởi động Dự án "Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em" tại tỉnh Điện Biên.

Dự án Chấm dứt bạo lực với trẻ em (gọi tắt là EVAC) trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực từ cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức về quyền trẻ em. Dự án đã thay đổi thái độ, hành vi của trẻ em và thanh thiếu niên để tự bảo vệ mình; tiếp cận dịch vụ phù hợp cho gia đình và người chăm sóc trẻ

Xây dựng cộng đồng vững mạnh để tạo môi trường an toàn, bảo vệ trẻ; giảm thiểu các rào cản nhằm giải quyết bạo lực trẻ em, bao gồm cả mua bán người. Tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi những rủi ro dẫn đến sự xâm hại đối với trẻ em, tạo môi trường an toàn để chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn./.

 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
 
.