Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Chính phủ

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Điện Biên

Thứ Sáu, 04/10/2019, 10:29 [GMT+7]
Điện Biên TV – Sáng 4/10, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Chính phủ đã làm việc với huyện Điện Biên về công tác cải cách hành chính.
N
Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại xã Noong Hẹt huyện Điện Biện.

Báo cáo với đoàn công tác, trong những năm qua, UBND huyện đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC). Trong năm 2018, UBND huyện đã phối hợp với đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh kiểm tra CCHC tại các xã; tổ chức đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở. Kết quả có 2/25 xã xếp loại tốt; 20/25 xã xếp loại khá và 3/25 xã xếp loại trung bình.

Thực hiện việc tổ chức, sắp xếp bộ máy quản lý Nhà nước, đến nay huyện Ðiện Biên đã thực hiện sáp nhập 4 cơ quan tổ chức thuộc huyện và 3 trường học. Cụ thể, sáp nhập Ban Tổ chức với phòng Nội vụ thành Ban Tổ chức và Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thanh tra; sáp nhập Trường Tiểu học số 1 và Trường Tiểu học số 2 Noong Luống thành Trường Tiểu học Noong Luống (xã Noong Luống); Trường PTDTBT Tiểu học xã Na Ư và THCS xã Na Ư thành Trường Tiểu học và THCS xã Na Ư; Trường PTDTBT Tiểu học xã Pa Thơm và Trường THCS xã Pa Thơm thành Trường Tiểu học và THCS xã Pa Thơm.

Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng và hoàn thiện đề án sáp nhập các thôn, bản; xây dựng danh mục khung trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm của 13 đơn vị phòng ban của huyện. Qua đó, góp phần tinh giản 49 biên chế toàn huyện trong năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận 7.678 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết 453 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 7.613 hồ sơ. Đặc biệt hiện nay 100 % cơ quan chuyên môn của huyện đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 việc sử dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia góp phần nâng cao hiệu quả hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện đang cung cấp các dịch vụ Hành chính công ở mức độ 2 với 21 lĩnh vực và 118 bộ thủ tục, UBND các xã trong huyện Điện Biên đã được kết nối với hệ thống Hồ sơ công việc của UBND huyện.

N
Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại huyện Điện Biên.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo UBND huyện Điện Biên cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC trên địa bàn như: Nhận thức của cấp ủy, chính quyền tại một số cơ sở về CCHC chưa thực sự toàn diện, sâu sắc; năng lực cán bộ trực tiếp tham mưu công tác CCHC còn hạn chế; việc sử dụng thư điện tử công vụ chưa cao…
 
UBND huyện Điện Biên cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 24/2014/NĐ-CP, Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện để huyện có căn cứ, triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy được đảm bảo theo quy định; đề nghị Bộ Nội vụ xem xét sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố…
 
Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng vụ CCHC, Bộ Nội vụ ghi nhận kết quả trong công tác CCHC huyện Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chia sẻ những khó khăn trong công tác CCHC huyện Điện Biên như kinh phí thực hiện đầu tư hiện đại hóa cổng thông tin điện tử cấp xã của huyện hạn hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn...Những kiến nghị của huyện về CCHC đoàn sẽ tiếp thu trao đổi Bộ, ngành liên quan để có phương án giải quyết trong thời gian tới.
 
Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Noong Hẹt và UBND huyện Điện Biên./.
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.