Đồng chí Lê Văn Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tái đắc cử Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ Tư, 02/10/2019, 15:30 [GMT+7]

Điện Biên TV - Hội khuyến học tỉnh Điện Biên đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa IV- nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự Đại hội có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Văn Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; đ/c Phạm Thị Hòe, Phó chủ tịch TW Hội khuyến học Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội khuyến học các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, cùng trên 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dòng họ hiếu học, các đơn vị khuyến học trên địa bàn tỉnh.

1
 Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh Điện Biên khóa IV - nhiệm kỳ 2019-2024.

Báo cáo tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, thực hiện các phong trào thi đua khuyến học trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học của nhân dân các dân tộc, các tác dụng gắn kết chặt chẽ 3 môi trường giáo dục: Gia đình, Nhà trường và Xã hội.

Các hoạt động của Hội khuyến học đã và đang trở thành hạt nhân trong cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình văn hoá, xoá đói giảm nghèo, xây dựng NTM, phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 53.000 gia đình đạt Gia đình học tập, có 225 dòng họ học tập, 790 cộng đồng học tập và 100% trường học đạt Đơn vị học tập.

Đại hội đại biểu Hội khuyến học khóa IV- nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra 21 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết nhiệm kỳ 2019-2024.

1
Đại biểu dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND đánh gia cao những kết quả Hội khuyến học tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm kỳ tới: Hội khuyến học tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động theo hướng ngày càng phong phú, đa dang các hình thức, duy trì nâng cao chất lượng thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020

Tăng cường củng cố, phát triển tổ chức hội khuyến học các cấp, nâng cao năng lực công tác của cán bộ hội và hội viên; thực hiện tốt việc liên kết, phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội, các lực lượng xã hội nhằm mở rộng hơn nữa hoạt động khuyến học; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương những điển hình trong phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập...

Đại hội đã bầu 30 đồng chí vào Ban chấp hành khóa IV, đồng chí Lê Văn Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tái đắc cử Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, TW Hội khuyến học Việt Nam đã tặng danh hiệu Đơn vị xuất sắc năm 2018 cho Hội khuyến học tỉnh Điện Biên; Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội khuyến học huyện Điện Biên và tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2014-2019.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Hội khuyến học tỉnh đã có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giao ước Khối- Cụm thi đua năm 2018. Hội khuyến học tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ khuyến học của các tổ chức, cá nhân với số tiền gần 2,3 tỷ đồng./.

                                                                      

 

Minh Thư- Văn Hùng/DIENBIENTV.VN

.