Tiết lộ, chia sẻ tên tuổi, số điện thoại trái phép có thể bị phạt 50 - 80 triệu đồng

Thứ Sáu, 19/02/2021, 07:09 [GMT+7]

 

1
Ảnh minh họa: Người đưa tin

Đây là nội dung được đề cập trong dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an xây dựng.

Theo đó, mức xử phạt từ 50 đến 80 triệu đồng được đề xuất với trường hợp cá nhân, tổ chức tiết lộ, chia sẻ các dữ liệu cá nhân trái phép, chưa được sự đồng ý của cá nhân, gây tổn hại đến nhân phẩm danh dự của người bị tiết lộ.

Mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng được áp dụng với các hành vi chuyển dữ liệu cá nhân trái phép qua biên giới, vi phạm đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Ngoài ra, dự thảo nghị định cho phép bên thứ ba (là tổ chức doanh nghiệp, bên xử lý dữ liệu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền) có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân mà không cần có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, trong các trường hợp vì lợi ích, an ninh quốc gia; công bố trên phương tiện truyền thông vì mục đích quốc phòng, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng...

Link: https://vtv.vn/phap-luat/tiet-lo-chia-se-ten-tuoi-so-dien-thoai-trai-phep-co-the-bi-phat-50-80-trieu-dong-20210218190601282.htm

 

 

Theo VTV

 

Xem lịch phát sóng
.