Chi trả gần 162 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

Thứ Ba, 13/09/2022, 14:11 [GMT+7]

Điện Biên TV - Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã tập trung rà soát, xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng; hoàn thành chi trả gần 162 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 qua tài khoản ngân hàng cho các chủ rừng và thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng các năm trước hơn 19,5 tỷ đồng.

D
Điện Biên có hơn 40.000 gia đình hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 40.000 gia đình hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nhờ nguồn tiền chi trả từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, nhiều gia đình đã đầu tư, phát triển sản xuất chăn nuôi; tình trạng chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn đã được hạn chế.

Tiếp tục phát huy vai trò giữ rừng và phát triển rừng từ người dân, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đang thực hiện chặt chẽ các chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát triển rừng; tập trung chi trả kịp thời dịch vụ môi trường rừng nhằm quản lý, bảo vệ phát triển rừng hiệu quả, bền vững.

 

 

Việt Hòa/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.