HĐND tỉnh giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư công tại huyện Điện Biên Đông

Thứ Ba, 12/10/2021, 20:44 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, hôm nay 12/10, tổ giám sát số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã tiến hành giám sát tại huyện Điện Biên Đông.

1
Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại buổi giám sát tại huyện Điện Biên Đông.

Theo báo cáo:Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Điện Biên Đông được giao trên 607 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đã thực hiện giải ngân là trên 558 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch giao. Tổng số dự án đã được phê duyệt quyết toàn hoàn thành là 196 công trình; 3 công trình đang trong quá trình thẩm định, chưa có quyết định phê duyệt quyết toán; 27 công trình chưa có quyết định phê duyệt quyết toán. Nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2020 là gần 1,73 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, huyện Điện Biên Đông gặp phải những khó khăn, vướng mắc như: Nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác bố trí hàng năm còn thấp, ngân sách tỉnh hạn hẹp, việc huy động các nguồn lực khác còn hạn chế; một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư năng lực còn hạn chế; một số công trình, dự án vướng đất rừng; một số nhà thầu còn hạn chế về năng lực thi công, thiếu sự phối hợp trong giải quyết công việc quyết toán.

Huyện Điện Biên Đông kiến nghị tỉnh cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương của tỉnh cho các công trình còn nợ đọng sau quyết toán; nâng mức vốn bổ sung từ ngân sách địa phương cấp tỉnh cho cấp huyện quản lý từ 30% lên 50%; nâng hạn mức vốn đầu tư công trung hạn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 cho các xã đặc biệt khó khăn xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Tổ giám sát yêu cầu huyện Điện Biên Đông giải trình một số nội dung như: Công tác lồng ghép nguồn vốn để thực hiện các công trình trên địa bàn huyện; nguyên nhân chậm quyết toán dự án hoàn thành, nhất là những dự án trước năm 2014; việc thực hiện kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các dự án; việc bố trí vốn, nhất là vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia; vốn một số công trình có tỷ lệ giải ngân thấp; tiết kiện vốn qua công tác đấu thầu…

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tổ giám sát đề nghị huyện Điện Biên Đông khẩn trương khắc phục những hạn chế trong giai đoạn đầu tư công 2016 - 2020, đồng thời, rà soát các danh mục dự án và triển khai thực hiện dự án đối với vốn phân bổ năm 2021; ưu tiên đầu tư những dự án trọng điểm, cấp bách, an sinh xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, tổ giám sát đã đi kiểm tra thực tế dự án tái định cư Huổi Po, xã Keo Lôm. Đây là khu tái định cư cho vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét tại các bản Suổi Lư I, II, III và dự án tuyến đường Mường Luân - Co Kham - Na Hát - Páo Sinh, xã Mường Luân./.

 

 

Đức Bình/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.