Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng kế hoạch đầu tư công trung hạn

Thứ Hai, 24/05/2021, 09:02 [GMT+7]

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Chỉ thị của Thủ tướng CP về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức rà soát toàn bộ các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả; cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới.

Mục tiêu tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 5.000 dự án.

Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể triển khai ngay sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Các địa phương tập trung rà soát kỹ, cắt giảm số lượng các dự án sử dụng ngân sách địa phương, bảo đảm không dàn trải, sớm phát huy hiệu quả.

1
Ảnh minh họa - Dân trí.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tổng hợp kế hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất số vốn, cơ cấu vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước.

Trong Chỉ thị Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp rà soát, hoàn chỉnh quy định pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn tăng cường kiểm tra, giám sát; khen thưởng và kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, định mức hỗ trợ vốn, đối tượng và loại hình các chương trình, dự án do địa phương quản lý được hỗ trợ vốn ngân sách trung ương làm căn cứ triển khai, thực hiện.

LInk: https://vtv.vn/kinh-te/day-nhanh-tien-do-va-nang-cao-chat-luong-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-20210523204129336.htm

 

 

Theo VTV

 

Xem lịch phát sóng
.