Hiệu quả từ ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng

Thứ Tư, 14/04/2021, 15:11 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau 5 năm thực hiện kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp ( viết tắt là IPM) trên cây trồng giai đoạn 2015 - 2020 tại Điện Biên, ngành Nông nghiệp tỉnh đã triển khai lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch và đạt được một số kết quả nhất định.

1

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Điện Biên đã triển khai thực hiện 25 mô hình ứng dụng IPM với hơn 97 ha, trong đó 11 mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng GAP cơ bản, 13 mô hình quản lý dịch hại và xử lý lúa lẫn có áp dụng máy cấy, 1 mô hình trên cây ngô.

Các mô hình được áp dụng đầy đủ các biện pháp IPM, giảm sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, còn lồng ghép các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng IPM đối với 36 mô hình trên tổng diện tích gần 122ha, trong đó 21 mô hình trên cây lúa; 15 mô hình trên cây màu.

Việc ứng dụng biện pháp IPM trong sản xuất đã góp phần tăng sử dụng phân bón hữu cơ 15-25%, giảm phân bón vô cơ 10-30%; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học tăng 20-30%, thuốc hóa học giảm 15-30%; lượng giống giảm 15- 30%; giảm lượng nước tưới 5-10%; năng suất tăng 5-7%...

Trước kết quả tích cực đó, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh phấn đấu 40-50% số hộ nông dân sản xuất nông nghiệp hiểu biết và áp dụng IPM trên các cây trồng; 100% diện tích cây trồng trong vùng sản xuất sản phẩm OCOP, vùng sản xuất có tham gia liên kết, diện tích ứng dụng công nghệ cao của tỉnh ứng dụng IPM,.. nhằm tăng khả năng chống chịu của cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu; giảm thiểu mối nguy hại do lạm dụng hóa chất, nhất là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ đối với sức khỏe cộng đồng./.

 

 

Thu Nga – Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.