Điện Biên: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng ngân sách trung ương

Thứ Sáu, 16/04/2021, 10:14 [GMT+7]

Điện Biên TV - Đến thời điểm này, việc triển khai thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách trung ương của tỉnh Điện Biên là rất chậm, mới chỉ có 3/87 dự án triển khai. Chính vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trung ương năm 2021.

1
UBND tỉnh chỉ đạo các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương khởi công mới năm 2021 hoàn thiện thủ tục trước ngày 31/5/2021.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án theo qui định của pháp luật.

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư: Thực hiện rà soát xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ triển khai thực hiện đối với từng dự án được giao nhiệm vụ quản lý; chỉ đạo các phòng, ban liên quan khẩn trương thực hiện bước lập, trình thẩm định đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương khởi công mới năm 2021, đảm bảo các dự án hoàn thiện thủ tục trước ngày 31/5/2021.

Sau ngày 31/5 các đơn vị không hoàn thiện thủ tục sẽ không được ghi vốn để thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế các dự án; chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các bước lập, trình phê duyệt các dự án đầu tư; kiên quyết loại bỏ các nhà thầu, tư vấn yếu kém năng lực, không đáp ứng được yêu cầu./.
 

 

Anh Thu/DIENBIENTV.VN

 

.