Điện Biên: Phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn, 8 xã cơ bản đạt chuẩn NTM

Thứ Hai, 04/01/2021, 09:33 [GMT+7]

Điện Biên TV - Năm 2021, Điện Biên phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 7%, đồng thời phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn và 8 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, số tiêu chí bình quân đạt 11,8 tiêu chí/xã.

1

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2021, tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch  huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở để xây dựng nông thôn mới.

Ban Chỉ đạo Chương trình các mục tiêu Quốc gia tỉnh yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Chương trình; đôn đốc thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các xã thường xuyên bám cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; hướng dẫn xã thực hiện tiêu chí, nhất là tiêu chí chưa đạt, đồng thời có kế hoạch củng cố, giữ vững tiêu chí đã hoàn thành; ưu tiên phê duyệt thủ tục liên quan để các xã sớm về đích theo mục tiêu đề ra.

Đối với các sở, ngành, đơn vị, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương rà soát lại Bộ tiêu chí, tiêu chí NMT để ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm đánh giá, thực hiện và công nhận đạt chuẩn tiêu chí NTM thuộc phạm vi quản lý của ngành…/.
 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.