Tuần Giáo vững tin bước vào năm 2021

Thứ Tư, 30/12/2020, 16:08 [GMT+7]

Điện Biên TV - Dù gặp nhiều khó khăn song huyện Tuần Giáo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra. Đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách…Những kết quả đó chính là tiền đề quan trọng để huyện Tuần Giáo vững tin bước vào năm mới 2021.

Năm 2020, Huyện ủy Tuần Giáo đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh đảm bảo; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên; các chương trình, dự án, chính sách, đầu tư phát triển của Đảng, Nhà nước đã và đang được triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả.

Việc triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện đã tạo khí thế thi đua rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.

Ông Lò Văn Cương, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo, cho biết: “Năm 2020, các chi, đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền, cụ thể hóa các chương trình hành động cụ thể để đột phá một số nội dung phát triển kinh tế - xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động gồm 7 nội dung chính, tập trung vào phát triển ngành nông nghiệp, kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị…”.

1
Bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện Tuần Giáo ngày một khởi sắc

Ngoài các chỉ tiêu đạt về thu ngân sách, xóa đói giảm nghèo, giải ngân vốn đầu tư công thì huyện Tuần Giáo đã tập trung danh nhiều nguồn lực khác nhau để chỉnh trang đô thị, đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông tại các xã.

Đến thời điểm này, hệ thống đường giao thông của 2 xã khó khăn nhất là Pú Xi và Mường Khoong đang được gấp rút hoàn thiện đổ bê tông, xây dựng cầu qua suối, rãnh thoát nước để đảm bảo giao thông thông suốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Như vậy, sau khi hoàn thành 2 tuyến đường này, toàn bộ hệ thống đường giao thông đến 19 xã, thị trấn của huyện Tuần Giáo đều được kiên cố, kết nối giữa các vùng trong huyện.

“Trong những năm gần đây, đặc biệt là nhiệm kỳ gần đây, trên tinh thần đổi mới, bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện Tuần Giáo có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân được chăm lo, ngày một cải thiện; hệ thống đường giao thông được đầu tư xây dựng, giúp người dân chúng tôi đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện” – ông Vũ Quang Minh, người dân thị trấn Tuần Giáo chia sẻ.

1
Hệ thống đường giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng giúp nhân dân đi lại thuận tiện.

Phấn khởi trước những thành tựu đạt được, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đang tràn đầy khí thế, niềm tin để thi đua, lao động sản xuất, dành nhiều thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, là tiền đề để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo vững bước vào năm 2021. Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, Huyện ủy chủ trương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các chi, đảng bộ lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” - ông Lò Văn Cương, Bí thư huyện ủy Tuần Giáo nói.

Huyện Tuần Giáo đã có những chuyển biến và thay đổi quan trọng về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư, khoảng cách giữa các vùng được thu hẹp, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Quyết tâm xây dựng Tuần Giáo, huyện cửa ngõ phía Đông của tỉnh giàu về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh./.
 

 

Anh Thu - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.