Từ 8/11, học sinh trên địa bàn huyện Điện Biên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Hai, 08/11/2021, 16:32 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 8/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng vừa ký ban bành văn bản số 3745/UBND-KGVX về việc cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn huyện Điện Biên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

1
Tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Điện Biên tạm dừng công tác giảng dạy từ ngày 8/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Nội dung cụ thể: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với quan điểm đảm bảo biện pháp phong tỏa nhanh nhất, trong phạm vi hẹp nhất; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; sau khi xem xét Tờ trình số 2622/TTr-SGDĐT ngàỵ 08/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện Điện Biên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho trẻ em, học sinh, học viên thuộc các cơ sở giáo dục từ Mầm non đến Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (các cơ sở giáo dục) trên địa bàn huyện Điện Biên tạm dừng đến trường từ ngày 08/11/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo của UBND tỉnh.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Điện Biên chỉ đạo các cơ sở giáo dục thông báo kịp thời nội dung trên đến trẻ em, học sinh, học viên và gia đình biết thực hiện; duy trì liên lạc giữa nhà trường với học sinh, học viên để giao nhiệm vụ ôn tập, củng cố kiến thức và tổ chức hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học phù hợp khác; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch dạy bù cho trẻ em, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục nêu trên phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo về chất lượng, chương trình theo quy định; đảm bảo việc duy trì quân số cán bộ, giáo viên, nhân viên tại chỗ để tham gia các hoạt động giảng dạy và phòng, chống dịch bệnh theo phân công, chỉ đạo của Ngành Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương. Tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong việc theo dõi diễn biến tình hình dịch Covid-19 để chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

2. UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiêm vụ được giao có trách nhiệm phối họp với các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 và điều kiện thực tế để quyết định cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên tạm dừng đến trường và lựa chọn hình thức dạy học cho phù hợp, đảm bảo các quy định hiện hành./.

 

 

DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.