Góp ý hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS

Thứ Sáu, 29/10/2021, 16:02 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 29/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý hướng dẫn thực hiện các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Dự hội thảo tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành có liên quan.

1
Đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Điện Biên.

Mục tiêu tổng quát của chương trình nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước;

Giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển;

Phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em;

Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Tại hội thảo, các địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh một số nội dung như: Kế hoạch về nguồn vốn, mục tiêu, nhiệm vụ gửi cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của chương trình; chỉ đạo, phân công trách nhiệm của từng cấp và các sở, ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện chương trình theo nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở…

 

 

Phạm Hải - Minh Hòa/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.