Cần hạn chế tình trạng "cộng dồn thành tích", "nuôi khen thưởng" để công tác thi đua khen thưởng được thực chất

Thứ Năm, 28/10/2021, 14:54 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 28/10, Quốc hội tập trung thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Tham gia tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Điện Biên và lãnh đạo 1 số sở, ngành tỉnh có liên quan.

1
ĐBQH Quàng Thị Nguyệt phát biểu tại phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Sau khi sửa đổi, bổ sung, dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng có 8 chương và 98 điều. Trong đó, đối với các nội dung về thi đua, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 18 điều nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Trong đó đã quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, cơ sở trong tổ chức, triển khai phong trào thi đua.  Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đã thực hiện trong thời gian qua để phù hợp hơn với thực tiễn.

Đối với nội dung về khen thưởng, lự thảo luật bổ sung, sửa đổi 53 điều với nhiều nội dung mới để đảm bảo bao quát hết các đối tượng khen thưởng, phù hợp với vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền công tác khen thưởng trong hệ thống chính trị. Dự thảo luật cũng thiết kế lại, tạo sự thống nhất, xuyên suốt từ nguyên tắc, loại hình khen thưởng đến các quy định cụ thể tiêu chuẩn khen thưởng…

Tham gia ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi tại điểm cầu Điện Biên, đại biểu Quàng Thị Nguyệt cho rằng: So với Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành, dự thảo luật đã bổ sung thêm nguyên tắc: “Thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó” nhằm đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được.

Tuy nhiên, vẫn còn 1 số nội dung quy định về tiêu chuẩn khen thưởng khi phân tích kỹ vẫn phải cộng dồn thành tích liên tục qua các năm. Bởi vậy, đại biểu đề nghị cần rà soát các quy định về khen thưởng để hạn chế tình trạng khen thưởng “cộng dồn thành tích”, “nuôi khen thưởng”.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng không có điều khoản nào quy định về việc quan tâm khen thưởng tại địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào DTTS cũng như đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua khen thưởng, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, cụ thể hóa các nguyên tắc này trong Dự thảo Luật.

Chiều 28/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

 

Phương Dung - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN

.