Đảng bộ Đài PT&TH quán triệt, triển khai Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Thứ Sáu, 26/03/2021, 10:40 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng nay 26/3, Đảng bộ Đài PT&TH tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, viên chức của cơ quan đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó làm rõ các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng các đề án, nghị quyết và một số vấn đề trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, phân tích những kết quả nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị…, những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và chỉ rõ những mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong giai đoạn 2020 - 2025.

Qua tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết nhằm giúp toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức Đài PT&TH tỉnh nắm vững những nội dung, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu để triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề ra, trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền.

Sau khi kết thúc quán triệt, học tập nghị quyết, cán bộ, đảng viên, viên chức của Đài PT&TH tỉnh tiến hành viết bài thu hoạch./.
 

 

Anh Thu – Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

.