Những truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 26/03/2021, 07:53 [GMT+7]

90 năm cống hiến và trưởng thành, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, thể hiện bản chất tốt đẹp.

1

Những phong trào lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều phong trào lớn của thanh niên Việt Nam diễn ra trong suốt 90 năm đồng hành và phát triển cùng đất nước (1931 - 2021).

1

 Link: https://vtv.vn/chinh-tri/nhung-truyen-thong-ve-vang-cua-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-20210326065608054.htm

 

 

Theo VTV

 

.