Dấu ấn 12 lần Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng

Thứ Ba, 19/01/2021, 07:11 [GMT+7]

Trong hơn 90 năm thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 lần đại hội. Nhiệm vụ của mỗi kỳ đại hội là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ vừa qua; quyết định đường lối, chính sách của Đảng nhiệm kỳ tới; thực hiện công tác nhân sự và bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng khi cần.

1

Link: https://vov.vn/chinh-tri/dau-an-12-lan-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-cua-dang-831495.vov

 

 

Theo VOV.vn
 

Xem lịch phát sóng
.