Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Thứ Hai, 18/01/2021, 08:13 [GMT+7]

So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là điểm mới quan trọng nhất.

1

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tieu-chuan-lua-chon-dai-bieu-du-dai-hoi-xiii-cua-dang-831198.vov

 

 

Theo VOV.vn
 

Xem lịch phát sóng
.