Tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

"Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ và đơn vị chưa có đảng viên"

Thứ Tư, 20/11/2019, 16:00 [GMT+7]
Điện Biên TV – Chiều 20/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ và đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020".
s
Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới; dân chủ trong Đảng được mở rộng và phát huy. 

Nhiều cấp ủy cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Các cấp ủy chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. 

Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, quy chế làm việc của cấp ủy; làm tốt việc phân công nhiệm vụ đối với đảng viên. Công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng, nhất là đối tượng đoàn viên thanh niên, người dân tộc thiểu số..., lực lượng dự bị động viên, dân quân, cán bộ thôn, bản tích cực, hăng hái, nhiệt tình trong các phong trào thi đua ở cơ sở, có chí hướng phấn đấu trở thành đảng viên.

Đội ngũ cấp ủy viên từng bước được nâng cao về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thường xuyên học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực lãnh đạo, quản lý; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vai trò nòng cốt và hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở từng đơn vị cơ sở.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU đã giảm 87 thôn, bản chưa có đảng viên (từ 95 xuống còn 8), tỷ lệ giảm đạt 91,57%, bình quân mỗi năm giảm 30,52%, vượt mục tiêu Nghị quyết (mỗi năm giảm 15-20%); Giảm 193 thôn, bản chưa có chi bộ (từ 328 xuống còn 135), tỷ lệ giảm đạt 58,84 %, bình quân mỗi năm giảm 19,61%, đạt mục tiêu Nghị quyết (tôi năm giảm 15-20%).

Giảm 33 trường học chưa có chi bộ (đến nay 100% trường học có chi bộ), bình quân mỗi năm giảm 33,3%, vượt mục tiêu Nghị quyết (mỗi năm giảm từ 20% trở lên); Giảm 67 trạm y tế chưa có chi bộ (từ 88 xuống còn 21), tỷ lệ giảm 76,13%, bình quân mỗi năm giảm 25,37%, vượt mục tiêu Nghị quyết (mỗi năm giảm từ 20% trở lên)….

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh như: Việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa sâu, lúng túng trong xây dựng kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện.

Chất lượng kết nạp đảng viên ở một số chi bộ chưa cao. Một số thôn, bản, số lượng đảng viên còn ít, có nguy cơ tái “trắng” đảng viên; Nguồn phát triển đảng viên không ổn định, tính bền vững của tổ chức cơ sở không cao, nhất là thôn, bản vùng cao, biên giới; Ý thức phấn đấu tu dưỡng rèn luyện của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, còn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.