Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị

"Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay"

Thứ Ba, 12/11/2019, 16:07 [GMT+7]
Điện Biên TV – Chiều 12/11, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.
N
Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39, nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ được nâng lên rõ nét và xem đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đó tổ chức thực hiện đạt kết quả theo yêu cầu đề ra.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn dấu hiệu, biểu hiện vi phạm về bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Từ năm 2015 đến nay cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 505 tổ chức đảng và 824 đảng viên; qua kiểm tra đã kết luận có 94 tổ chức đảng và 72 đảng viên có vi phạm. Giám sát và thông báo kết quả giám sát chuyên đề đối với 212 tổ chức đảng và 421 đảng viên.

Qua 5 năm đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị 778 hồ sơ phục vụ công tác cán bộ; công tác thẩm tra, xác minh lý lịch quần chúng ưu tú xin vào Đảng luôn được cấp ủy các cấp chú trọng, thực hiện đúng quy định, không xem xét, kết nạp đảng đối với các trường hợp không đủ tiêu chuẩn, vi phạm quy định tiêu chuẩn chính trị.

Cấp ủy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài. Xem xét cử 512 đoàn với 2.611 lượt cán bộ ra nước ngoài công tác, học tập, du lịch…các tổ chức, cá nhân sau khi ra nước ngoài đều thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận về một số khó khăn, vướng mắc về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay như: Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa các cơ quan chuyên môn; công tác quản lý, bảo vệ cán bộ, đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài, lưu học sinh, người lao động làm việc ở nước ngoài; nhận thức tổ chức đảng, cán bộ, đang viên về công tác chính trị nội bộ./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.