Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Trả lời cử tri tổ dân phố 1, xã Thanh minh, Cử tri phường Mường Thanh và Cử tri phường Him Lam về các vấn đề liên quan (Kỳ VII)

Thứ Năm, 03/10/2019, 07:02 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tổng hợp và chuyển 15 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh để xem xét giải quyết, trả lời. Đến nay có 15/15 kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết trả lời tới cử tri.

...Tiếp theo..

VII. UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Cử tri tổ dân phố 1, xã Thanh minh, thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục kiến nghị: Năm 2018, tỉnh, thành phố Điện Biên Phủ đã quan tâm đầu tư kè chống sát lở phía tây bờ suối Cảnh Quang để bảo vệ trụ cầu, chống sạt lở bờ sông nhưng hiện nay nhiều hộ dân đang sinh sống gần bờ suối phía đông có nguy cơ sạt lở cao, nhưng lại chưa được đầu tư kè bảo vệ. Đề nghị UBND tỉnh, UBND thành phố Điện Biên Phủ bố trí nguồn vốn đầu tư kè bảo vệ mố cầu Cảnh Quang và chống sạt lở đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản các hộ dân đang sinh sống khu vực phía đông bờ sông.

Trả lời: (Văn bản số  313/BC-UBND  ngày  19/9/2019 của  UBND thành phố Điện Biên Phủ).

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại thành phố Điện Biên Phủ
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại thành phố Điện Biên Phủ

Việc triển khai xây dựng kè bảo vệ mố cầu Cảnh Quang, tổ dân phố 2, xã Thanh Minh có chiều dài tuyến khoảng 0,5km. Trong những năm qua, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã quan tâm đầu tư xây dựng. Tuy nhiên do hạn chế về nguồn vốn hiện mới chỉ đầu tư được khu vực đầu cầu Thanh Minh phần còn lại tiếp nối với công trình cũ vẫn còn nhiều đoạn ta luy thẳng đứng sâu khoảng từ 3m - 5m tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và các công trình nhà cửa, vật kiến trúc của nhân dân ở khu vực liền kề rất cao, gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến đời sống, tài sản của nhân dân.

Để phòng, chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho nhân dân, bảo vệ đất sản xuất trong khu vực dọc tuyến bờ sông, tạo sự ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển sản xuất của nhân dân; Ngày 19/7/2019, UBND thành phố đã lập Tờ trình số 963/TTr-UBND ngày 19/7/2019 về việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở Sông Nậm Rốm, tổ dân phố 2 đầu cầu Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ trình UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Điện Biên với tổng kinh phí dự kiến 8 tỷ 500 triệu đồng. Sau khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp nguôn kinh phí, UBND thành phố sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

Cử tri phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ngành chức năng, UBND thành phố Điện Biên Phủ quy hoạch, xây dựng bãi đỗ xe ô tô, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm  các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và dừng đỗ xe ô tô không đúng quy định

Trả lời: (Văn bản số  313/BC-UBND  ngày  19/9/2019 của  UBND thành phố Điện Biên Phủ).

Hiện nay trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã có bãi đỗ xe tĩnh tại phường Thanh Bình, ngoài ra UBND thành phố đã triển khai các điểm dừng đỗ xe tạm thời tuy nhiên với tốc độ phát triển đô thị và sự gia tăng nhanh về phương tiên giao thông nhất là xe ô tô con, do đó các điểm dừng đỗ tạm thời không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.

Trong năm 2020, UBND thành phố sẽ chỉ đạo bổ sung thêm một số điểm dừng đỗ tạm thời, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu đỗ xe của nhân dân phù hợp với quy hoạch và xu hướng phát triển đô thị.

UBND thành phố đã ban hành các Kế hoạch như: Kế hoạch số 182/KH-BATGT ngày 18/2/2019 về năm an toàn giao thông 2019; Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 05/3/2019 về đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 22/3/2019 về triển khai thực hiện năm 2019 “Vì môi trường sạch - đẹp”, giao nhiệm vụ và chỉ đạo các lực lượng chức năng thành phố thường xuyên, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Cử tri Chu Thị Thìn, phố 5, phường Mường Thanh, tiếp tục đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ có các biện pháp, giải pháp thực hiện việc giao đất ở cho gia đình bà để ổn định cuộc sống.

Trả lời: (Văn bản số  313/BC-UBND  ngày  19/9/2019 của  UBND thành phố Điện Biên Phủ).

Việc giao đất ở cho gia đình bà Chu Thị Thìn nói riêng và cho 5 hộ gia đình khu dân cư A1, tổ dân phố 5, phường Mường Thanh nói chung, ngày 09/9/2011 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc giao đất đối với 5 hộ gia đình trên. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 905/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã ban hành Quyết định hủy giấy tạm giao đất của Sở Địa chính tỉnh Lai Châu (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên) đã cấp cho 5 hộ gia đình khu dân cư A1, phường Mường Thanh, đồng thời đã thực hiện đối thoại, tuyên truyền vận động các hộ gia đình liên quan thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn vướng mắc, một số hộ chưa đồng thuận với việc sắp xếp theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 851-TB/TU ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy về Kết luận của đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về nội dung tiếp công dân ngày 16/8/2019. Để tháo gỡ vướng mắc, thực hiện việc giao đất cho 5 hộ gia đình khu dân cư A1 theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên.

UBND thành phố đã ban hành các thông báo tháo dỡ công trình xây dựng trên đất để thực hiện sắp xếp giao đất cho 5 hộ nói trên (thông báo 3 lần) và đã ban hành Kế hoạch số 1213/KH-UBND ngày 04/9/2019 về việc tổ chức thực hiện giao đất ở cho 5 hộ dân cư khu vực A1 (trong đó có gia đình bà Chu Thị Thìn). Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thành phố và UBND phường Mường Thanh triển khai thực hiện.

Cử tri bản huổi Phạ, phường Him lam, thành phố Điện Biên Phủ phản ánh: Quá trình thi công đường 60m xảy ra tình trạng hệ thống thoát nước đường 60m thiết kế cao hơn ruộng và ao nuôi trồng thủy sản gây ngập úng 3,7ha tại khu Hồ Hai, bản Huổi Phạ, phường Him Lam của 63 hộ dân. Do vậy các hộ dân ở đây không canh tác được 02 vụ lúa nước và nuôi trồng thủy sản. Mặc dù năm 2017 UBND thành phố Điện Biên Phủ đã hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại, nhưng mức hỗ trợ thấp (8.000đồng/1m2). Đề nghị UBND tỉnh, UBND thành phố Điện Biên Phủ nâng mức hỗ trợ và các giải pháp sớm khắc phục ngập úng để nhân dân tiếp tục sản xuất.

Trả lời: (Văn bản số  313/BC-UBND  ngày  19/9/2019 của  UBND thành phố Điện Biên Phủ).

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri và đề nghị của UBND phường Him Lam tại Tờ trình số 54/TTr-UBND và 55/TTr-UBND ngày 18/6/2019 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho nhân dân sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản do ngập úng không sản xuất được bị ảnh hưởng bởi đường 60m. UBND thành phố Điện Biên Phủ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với UBND phường Him Lam kiểm tra, rà soát tham mưu tổ chức thực hiện.

Ngày 03/7/2019, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện tại Văn bản số 873/UBND-KT về việc xin ý kiến chỉ đạo thực hiện hỗ trợ, bồi thường và biện pháp khắc phục diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng không sản xuất được do thi công dự án đường 60m và dự án hạ tầng khung thuộc địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh đã có Văn bản chỉ đạo số 2071/UBND-TH, theo đó giao cho sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, các ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá thống nhất nội dung, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét giải quyết đề nghị của UBND thành phố tại Văn bản số 873/UBND-KT ngày 03/7/2019 theo đúng quy định hiện hành. Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo và UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, UBND thành phố Điện Biên Phủ sẽ tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cử tri tổ 19, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị: UBND thành phố Điện Biên Phủ rà soát lại, hoàn trả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ do ông Lê Quý Hùng, 19, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ đã nộp tại bộ phận một cửa UBND thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 15/2/2011. Mặc dù, nhiều lần ông hỏi nhưng UBND thành phố Điện Biên Phủ chỉ trả lời bộ phận một cửa - Văn phòng HĐND-UBND thành phố Điện Biên Phủ không cung cấp được hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình ông.

Trả lời: (Văn bản số  313/BC-UBND  ngày  19/9/2019 của  UBND thành phố Điện Biên Phủ)

Diện tích đất 85m2 gia đình ông Lê Quý Hùng đề nghị UBND thành phố công nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 8, tờ bản đồ số 44, tổ dân phố 19, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (Hồ sơ được thực hiện tại Bộ phận một cửa ngày 15/02/2011).

Thửa đất này đã được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành: BC586539; số vào sổ cấp: CH16484, cấp ngày 28/9/2011; diện tích cấp 100m2 đất ở, 783,2m2 đất trồng cây hàng năm khác. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Lê Quý Hùng được lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

Cử tri tổ dân phố 16, 17, 18 phường Him lam, thành phố Điện Biên Phủ phản ánh: Việc tính toán bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án đường 60m không phù hợp, nhất là giá đất, bồi thường công trình kiến trúc trên đất; cử tri phản ánh có những hộ dân sau khi giải tỏa, nhận bồi thường không đủ tiền xây lại nhà mới; trường hợp các hộ gia đình có nhiều thế hộ cùng sinh sống, khi được cấp đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất có hộ dân không có khả năng để đóng tiền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc chi trả bồi thường và thực hiện chính sách hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo công bằng, phù hợp đối với các trường hợp nhận đất tái định cư  có thu tiền sử dụng đất nhưng có khó khăn về tài chính.

Trả lời: (Văn bản số  313/BC-UBND  ngày  19/9/2019 của  UBND thành phố Điện Biên Phủ)

* Đối với nội dung kiến nghị: Việc tính toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường 60m không phù hợp, nhất là giá đất, bồi thường công trình vật kiến trúc trên đất.

Giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đối với đất ở và đất nông nghiệp thuộc dự án đường 60m:

Về quy trình thực hiện: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường (Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và môi trường) là cơ quan chức năng trong việc lập, áp giá bồi thường về đất, tài sản trên đất trình Tổ công tác liên ngành 875 và 1525 thẩm định, trên cơ sở nội dung thẩm định của Tổ công tác liên ngành 875 và 1525 trình UBND thành phố phê duyệt. UBND thành phố Điện Biên phủ phê duyệt theo thẩm quyền là đúng quy định.

Về giá đất áp dụng bồi thường đối với dự án: Thực hiện theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Theo đó Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường áp giá về đất theo bảng giá đất số 36/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 để tính bồi thường đối với từng loại đất khi thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân là đúng theo quy định.

Giá tài sản để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với công trình vật kiến trúc trên đất thuộc dự án: UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường áp giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 để tính bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án là đúng quy định của pháp luật.

Đối với nội dung: Có những hộ dân sau khi giải tỏa, nhận bồi thường không đủ tiền xây lại nhà mới; trường hợp các hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống, khi được cấp đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất có hộ dân không có khả năng để nộp tiền sử dụng đất.

Việc thực hiện nhiệm vụ bồi thường, lập phương án bồi thường, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường về đất, tài sản và các hỗ trợ khác đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đường 60m là đúng theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế còn nhiều hộ sau khi giải tỏa tiền bồi thường không đủ để xây lại nhà mới như ý kiến của cử tri, UBND thành phố ghi nhận và chia sẻ về khó khăn này với các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, việc áp dụng bồi thường, hỗ trợ đối với dự án đường 60m thì việc tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND thành phố Điện Biên Phủ phải thực hiện đúng theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các hộ được giao đất có thu tiền sử dụng đất (trường hợp gia đình có nhiều thế hệ) không có khả năng nộp tiền sử dụng đất, có khó khăn về mặt tài chính, các hộ gia đình, cá nhân viết đơn đề nghị gửi UBND thành phố, Chi cục Thuế thành phố để được xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Cử tri phố 20, phường Him Lam phản ánh: Công ty Điện lực Điện Biên đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại những vị trí đã thống nhất với người dân và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố hiện tại vẫn tồn tại hiện tượng ngành điện lắp đặt cột mới chưa tháo dỡ cột cũ, có cột nguy cơ gãy đổ gay nguy hiểm tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân và mỹ quan đô thị, đề nghị Công ty Điện lực, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và các cơ quan có liên quan sớm phối hợp tháo dỡ cột điện cũ hiện nay không sử dụng.

Trả lời: (Văn bản số  313/BC-UBND  ngày  19/9/2019 của  UBND thành phố Điện Biên Phủ)

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị và UBND các phường, xã phối hợp với Chi nhánh Điện lực thành phố kiểm tra các trục đường trên địa bàn thành phố và thống nhất việc giải quyết như sau:

Vị trí cột điện số 49 trên Quốc lộ 279 là cột điện đơn cột nghiêng, nứt có nguy cơ đổ gẫy và trên tuyến đường Hòa Bình cột điện ở dưới lòng đường dành cho phương tiện giao thông đi lại. UBND thành phố đề nghị Điện lực thành phố xử lý thay thế và di chuyển các cột điện nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông đi lại.

Tại bản Him Lam 2, khu vực ngã ba cầu treo; tuyến đường tổ dân phố 19, 20 và 22 được đầu tư cột điện và dây dẫn mới nhưng cột điện cũ không được di chuyển và ở dưới lòng đường. Các tuyến đường trên được Ban Quản lý dự án các công trình thành phố làm chủ đầu tư, không lập phương án di chuyển các cột điện. Do vậy UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình thành phố kiểm tra, lập dự án di chuyển các cột điện nêu trên để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông đi lại.
 

Dienbientv.vn tiếp tục đăng tải ý kiến Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV trên các kỳ tiếp theo

.