Lễ trao giải cuộc thi 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh diễn ra 11/10/2019

Thứ Ba, 01/10/2019, 08:35 [GMT+7]
Điện Biên TV - Tỉnh Điện Biên đã phát động Cuộc thi viết tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên, Lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào 11/10/2019.
N
Ban tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên họp bàn tổ chức lễ trao giải.

Sau 9 tháng phát động cuộc thi, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân.

Để đảm bảo tiến độ cũng như tính thiết thực trong việc đánh giá chất lượng các bài thi, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã thành lập Hội đồng chấm thi và tiến hành chấm sơ loại các bài thi. Trong quá trình chấm thi, các đơn vị đã trao đổi, thống nhất lựa chọn 10 bài thi có hình thức đẹp, tư liệu minh họa hợp lý, nội dung sâu sắc, sáng tạo và thuyết phục gửi về Ban Tổ chức cuộc thi để dự thi.

Đến ngày 20/9/2019, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 140 bài trong tổng số 6.056 bài viết tham dự thi của 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Nhìn chung các bài thi đảm bảo theo đúng yêu cầu, nhiều bài thi được đầu tư công phu, sưu tầm nhiều tư liệu, nội dung, hình ảnh đẹp.

Cuộc thi viết tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh trong chặng đường lịch sử đã qua; ý nghĩa, giá trị của những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được trong 110 năm qua, chặng đường 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và sau 15 năm chia tách, thành lập tỉnh.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên diễn ra vào ngày 11/10/2019, trang thông tin điện tử dienbientv.vn cập nhật sự kiện này…/.

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN

.