Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Trả lời Cử tri phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ về việc Công trình Trung tâm văn hóa Thanh, thiếu niên chậm tiến độ (Kỳ V)

Thứ Ba, 01/10/2019, 06:59 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tổng hợp và chuyển 15 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh để xem xét giải quyết, trả lời. Đến nay có 15/15 kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết trả lời tới cử tri.

...Tiếp theo..

V. TỈNH ĐOÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Cử tri phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục kiến nghị: Công trình Trung tâm văn hóa Thanh, thiếu niên thuộc Tỉnh đoàn Điện Biên, được xây dựng tại tổ dân phố 2, phường Mường Thanh đã hơn 10 năm, đến nay chưa hoàn thiện đưa vào sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, đồng thời chỉ đạo Tỉnh Điện Biên báo cáo Trung ương Đoàn, sớm đưa công trình vào sử dụng để thanh, thiếu niên có địa điểm hoạt động vui chơi và tránh lãng phí ngân sách Nhà nước.

Trả lời: (Văn bản số 205-BC/TĐTN-VP ngày 30/8/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tỉnh Điện Biên).

1. Khái quát về dự án

Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên là công trình kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được Ban Bí thư Trung ương đoàn phê duyệt triển khai với diện tích là 4.764m2, với tổng mức đầu tư ban đầu là 7 tỷ đồng, dự án được khởi công xây dựng từ ngày 15/12/2005; dự kiến hoàn thành sau 500 ngày thi công.

1
Công trình Trung tâm văn hóa Thanh, thiếu niên thuộc Tỉnh đoàn Điện Biên, được xây dựng tại tổ dân phố 2, phường Mường Thanh đã hơn 10 năm, đến nay chưa hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách Trung ương: 3.380 triệu đồng và vốn do thanh niên cả nước đóng góp xây dựng công trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là 3.620 triệu đồng.

Sau 05 lần điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 3586-QĐ/TWĐTN, ngày 10/10/2012 của BCH Trung ương Đoàn phê duyệt điều chỉnh vốn đầu tư là 14 tỷ đồng.

Năm 2012 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ký hợp đồng xây lắp với doanh nghiệp xây dựng & Thương mại Ngọc Anh để thi công các hạng mục còn lại của dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên. Tháng 4 năm 2013, Tỉnh đoàn Điện Biên nhận được quyết định số 173/QĐ- SXD của Sở Xây dựng thành lập đoàn công tác kiểm tra liên ngành thực hiện quản lý dự án, quản lý chất lượng xây dựng công trình. Sau thời gian kiểm tra ngày 31/5/2013 Sở xây dựng đã có báo cáo số 341/BC-SXD, gửi UBND tỉnh và các đơn vị liên quan về kết quả kiểm tra tình hình triển khai dự án.

Ngày 13/12/2017, Sở xây dựng ban hành Quyết định số 1516/QĐ-SXD về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai xây dựng công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên.
Sau thời gian kiểm tra tại báo cáo số 01/BC-ĐKTLN, ngày 12/4/2018 của Đoàn kiểm tra liên ngành về việc báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai xây dựng công trình; ngày 13/4/2018, Sở xây dựng đã có báo cáo số 338/BC-SXD gửi UBND tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan về kết quả kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai xây dựng công trình Trung tâm văn hoá thanh, thiếu niên thuộc tỉnh Điện Biên.

Việc giải ngân thanh toán cho dự án: Thực hiện các Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch giải ngân của dự án, Tỉnh đoàn Điện Biên đã thực hiện và giải ngân thanh toán cho các nhà thầu thực hiện với tổng số tiền là: 11.171 triệu đồng.

Riêng gói thầu kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên do Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên thực hiện tháng 8 năm 2015 và đã được Trung ương Đoàn phê duyệt tại Quyết định số 909-QĐ/TWĐTN-VP, ngày 06/8/2015 về phê duyệt đề cương và dự toán hạng mục kiểm định chất lượng hiện trạng công trình với giá trị là 199.833.000 đồng và gói thầu số 2 hạng mục sửa chữa Nhà thiếu nhi tỉnh Điện Biên chưa thanh toán giá trị chi phí lập báo cáo KTKT là: 115.825.000 đồng.
Tổng kinh phí còn lại của 02 hạng mục là: 315.658.000 đồng (Ba trăm mười lăm triệu, sáu trăm năm tám nghìn đồng chẵn).

Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: Đến nay, dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên chưa được hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo tiến độ được phê duyệt do:

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (chủ đầu tư) năng lực quản lý dự án hạn chế, lựa chọn nhà thầu xây lắp không đảm bảo năng lực để thực hiện gói thầu. Chưa kiên quyết yêu cầu các đơn vị tham gia dự án nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình. Thiếu các giải pháp xử lý triệt để những tồn tại phát sinh dẫn đến dự án kéo dài. Các nhà thầu tư vấn tham gia do Ban thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên lựa chọn hạn chế về năng lực dẫn đến để lại nhiều sai phạm khó khắc phục.

Do thời gian triển khai dự án kéo dài qua các thời kỳ lãnh đạo, cơ chế chính sách về quản lý đầu tư có nhiều thay đổi, các đơn vị tham gia dự án phần lớn đã phá sản, giải thể, chuyển đi nơi khác do đó việc đôn đốc triển khai hoàn thiện các hồ sơ thủ tục của dự án là khó thực hiện được.

3. Tình hình triển khai thực hiện Văn bản số 2086/UBND-TH, ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh.

Tỉnh đoàn đã tham mưu UBND tỉnh có buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn để thống nhất phương án xử lý tồn tại dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên (thành phần buổi làm việc về phía tỉnh Điện Biên có: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Giám đốc Sở Xây dựng, đ/c Giám đốc Sở KHĐT, đ/c Bí thư Tỉnh đoàn).

Ngay sau buổi làm việc giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn với UBND tỉnh Điện Biên; Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Công văn số 3130-CV/TWĐTN-VP, ngày 19/7/2019 về việc hướng dẫn công tác kiểm toán, quyết toán và bàn giao dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên, trong đó Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã cử đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương đoàn (tham mưu quản lý dự án đầu tư) và các đồng chí chuyên viên giúp việc trực tiếp kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình; kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án, giá trị khối lượng thực hiện đã nghiệm thu thanh toán; tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân vốn đầu tư cấp; các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; hướng dẫn Tỉnh đoàn Điện Biên thực hiện công tác kiểm toán, lập báo cáo quyết toán và công tác bàn giao dự án (Nội dung này, tổ công tác theo Công văn số 3130-CV/TWĐTN-VP, của Ban Bí thư Trung ương đã thực hiện xong).

Ngày 29/7/2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có Công văn số 3175-CV/TWĐTN-VP về việc xử lý tồn tại dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên; trong đó, quan điểm của Trung ương Đoàn về xử lý tồn tại dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên, như sau:

Trung ương Đoàn sẽ thành lập tổ công tác làm việc với Tỉnh đoàn Điện Biên để hướng dẫn công tác kiểm toán, quyết toán và ban giao dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên.

Tỉnh đoàn Điện Biên, với trách nhiệm chủ đầu tư dự án phải thực hiện kiểm toán dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên và trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết toán dự án theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Sau khi dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên hoàn thành việc kiểm toán, quyết toán và bàn giao dự án, trân trọng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên xem xét bố trí vốn để hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng.

Căn cứ kết quả làm việc giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn với UBND tỉnh Điện Biên và Văn bản số 3175-CV/TWĐTN-VP, ngày 29/7/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Tỉnh đoàn Điện Biên đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình; kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án, giá trị khối lượng thực hiện đã nghiệm thu thanh toán; tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân vốn đầu tư cấp.

Đến nay, Tỉnh đoàn Điện Biên đang tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn, thi công và các cá nhân có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ dự án. Sau khi có kết quả cụ thể việc thu thập và hoàn chỉnh hồ sơ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ báo cáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Điện Biên về thực trạng hồ sơ dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Điện Biên để xin ý kiến chỉ đạo và thực hiện các công việc tiếp theo.

Dienbientv.vn tiếp tục đăng tải ý kiến Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV trên các kỳ tiếp theo

 

 

BT/DIENBIENTV.VN

.