Điện Biên

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng tăng 7.81% so với cùng kỳ năm trước

Thứ Ba, 01/10/2019, 07:11 [GMT+7]

 Điện Biên TV - Theo báo cáo Cục Thống kê tỉnh Điện Biên, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2019 ước đạt 859,14 tỷ đồng, tăng 7,81% so với cùng kỳ năm trước, một số khoản thu đạt và vượt kế hoạch năm như: Thu tiền sử dụng đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản và thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

1
Thực hiện tốt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. ảnh Cán bộ Ðội thuế liên phường Mường Thanh - Noong Bua (TP. Ðiện Biên Phủ) tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh trên địa bàn.

Trong đó: Thu nội địa đạt 808,24 tỷ đồng, tăng 9,23%, đạt 70,28% dự toán. Thu hải quan đạt 18,62 tỷ đồng, tăng 77,07% so với cùng kỳ năm trước, đạt vượt 106,90 dự toán. Các khoản huy động đóng góp 32,28 tỷ đồng, giảm 16,45%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2019 ước đạt 6.474,43 tỷ đồng, tăng 5,75% so với cùng kỳ năm trước, đạt 71,02% dự toán, tập trung chi ngân cân đối ngân sách địa phương đạt hơn 5.460 tỷ đồng và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu đạt hơn1.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 và dự toán ngân sách 2019, các ngành, địa phương cần Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước và kỷ luật tài khóa. Thực hiện tốt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế và gian lận thương mại nhằm đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.