Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Trả lời Cử tri tổ dân phố 1, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị về dự án Bến xe khách tỉnh Điện Biên (Kỳ IV)

Thứ Hai, 30/09/2019, 06:52 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tổng hợp và chuyển 15 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh để xem xét giải quyết, trả lời. Đến nay có 15/15 kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết trả lời tới cử tri.

...Tiếp theo..

IV. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Cử tri tổ dân phố 1, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị: dự án Bến xe khách tỉnh Điện Biên, tại thành phố Điện Biên Phủ được phê duyệt quy hoạch từ năm 2004, phần lớn diện tích đất thu hồi thuộc tổ dân phố 1, xã Thanh Minh. Đến nay đã kéo dài nhiều năm, cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng dự án chưa triển khai thực hiện, cuộc sống của các hộ dân thuộc vùng quy hoạch gặp nhiều khó khăn, do hạn chế quyền sử dụng đất, không được cải tạo, xây dựng nhà cửa. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp, tiếp tục chỉ đạo sớm triển khai thực hiện hoặc đến thời điểm 31/12/2019 chưa thực hiện, cử tri đề nghị trả lại diện tích đất đã quy hoạch để nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định, ổn định cuộc sống.

1
Cử tri TP. Điện Biên Phủ kiến nghị với Đại biểu Quốc hội tỉnh. ảnh KT

Trả lời: (Văn bản số 1334/KHĐT-KTĐN ngày 29/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách tỉnh Điện Biên tại xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại văn bản số 122/UBND-TH ngày 06/02/2009; ngày 11/02/2009, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã cùng đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên và UBND xã Thanh Minh đã tiên hành bàn giao mốc giới quy hoạch khu đất xây dựng bến xe khách Thanh Minh. Tuy nhiên, từ đó đến nay, do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và kinh phí giải phóng mặt bằng nên dự án chưa được triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, do cơ chế chính sách về đất đai, về đầu tư, nhất là đầu tư theo hình thức đối tác công tư có nhiều thay đổi (Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư,...) nên phải hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư dự án nhiều lần nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách tỉnh Điện Biên tại xã Thanh Minh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2009 đến nay là dự án chậm triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân như đã trình bày ở trên. Song đây là dự án cấp thiết cần thực hiện trong thời gian tới, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 16/5/2018, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ.

Chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân Tổ dân phố 1, xã Thanh Minh, nằm trong vùng quy hoạch dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND thành phố Điện Biên Phủ và các ngành đã khẩn trương thẩm định chủ trương đầu tư dự án và có Báo cáo thẩm định số 719/BC-SKHĐT ngày 07/5/2019.

Ngày 14/6/2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Tờ trình số 89-TTr/BCS về xin chủ trương đầu tư xây dựng Bến xe khách và khu dân cư tại xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ngay sau khi dự án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ: Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; Thiết kế BVTC - dự toán (bao gồm cả phương án ĐBGPMB); Giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án BT; Kế hoạch đấu thầu để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo kịp thời tiến độ triển khai, thực hiện dự án đến cử tri và nhân dân xã Thanh Minh được biết.


Dienbientv.vn tiếp tục đăng tải ý kiến Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV trên các kỳ tiếp theo

 

 

BT/DIENBIENTV.VN

.