Điện Biên có 44/115 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Ba, 11/10/2022, 19:09 [GMT+7]

Điện Biên TV - Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 44 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

G
Điện Biên phấn đấu đến hết năm 2022 có ít nhất 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 8 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong đó, có 21 xã đạt chuẩn, 23 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân/xã đến nay ước đạt 13,12 tiêu chí/xã. Thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn đạt 20,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn chiếm 42%.

Toàn tỉnh đã công nhận 83 thôn, bản nông thôn mới và kiểu mẫu trên địa bàn 4 huyện: Điện Biên, Nâm Pồ, Mường Chà và Tuần Giáo.

Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Điện Biên đến hết năm 2022 có ít nhất 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 8 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh lên 52 xã; số tiêu chí bình quân đạt 13,87 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn ước đạt 22 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn giảm còn 37%.

Đồng thời, có thêm ít nhất 10 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh lên trên 50 sản phẩm.

 

 

Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.