Điện Biên

Hướng dẫn quản lý, giám sát người đến/về tình Điện Biên để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Thứ Tư, 20/10/2021, 19:24 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 20/10, UBND tỉnh Điện Biên ban hành văn bản số 3498/UBND-KGVX về việc hướng dẫn quản lý, giám sát người đến/về tình Điện Biên để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ- CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Quy định chung

1.1. Tất cả người dân khi đến/về tỉnh Điện Biên từ các địa phương khác

- Người dân khi đến/về địa phương, thực hiện khai báo y tế ngay với cơ quan y tế (trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn) trước khi về nhà/nơi lưu trú (khai báo lưu trú với địa phương) để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu trốn tránh không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực để lây lan dịch bệnh tùy mức độ thì phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, pháp luật. Trạm Y tế có trách nhiệm xác định và lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với các trường hợp có nguy cơ.

- Đối với người đến/về địa phương từ vùng đang thực hiện cách ly y tế vùng (phong tỏa), vùng cấp độ 4 ngoài việc khai báo y tế phải xuất trình Phiếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, kể từ khi có kết quả xét nghiệm đến khi đến/về tỉnh.

- Thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng chống dịch của tỉnh.

- Trong thời gian theo dõi y tế khi có triệu chứng ho, sốt, đau rát họng, khó thở... phải báo ngay với cở sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và hướng dẫn phòng, chống dịch theo quy định.

1.2. Phân 02 nhóm đối tượng đối với người đến/về tỉnh để quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19:

- Nhóm 1: Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 (mũi thứ 2 đủ 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh) hoặc người đã được xác nhận khỏi bệnh COVID-19 theo quy định (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh).

- Nhóm 2: Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã tiêm đủ liều nhưng mũi thứ 2 chưa đủ 14 ngày.

2. Các quy định cụ thể

2.1.  Đối với người đến/về từ vùng cấp độ 1 (vùng nguy cơ thấp) và vùng cấp độ 2 (nguy cơ trung bình)
Thực hiện nghiêm túc các quy định chung nêu trên và tự theo dõi sức khỏe nếu có triệu chứng ho, sốt, đau rát họng, khó thở... phải bảo ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn.

2.2. Đối với người đến/về từ vùng cấp độ 3 (nguy cơ cao)

- Người thuộc nhóm 1: Khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, xét nghiệm SARS-CoV-2 (2 lần) bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, thứ 7, luôn thực hiện Thông điệp 5K.

-  Người thuộc nhóm 2: Khai báo y tế, cách ly tại nhà (nơi lưu trú) 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, xét nghiệm SARS-CoV-2 (2 lần) bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày, luôn thực hiện Thông điệp 5K.

2.3. Đối với người đến/về tỉnh từ vùng cấp độ 4 (vùng nguy cơ rất cao); địa bàn đang thực hiện cách ly y tế vùng (phong tỏa):

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, không được di chuyển ra khỏi địa bàn đang thực hiện giãn cách, phong tỏa. Trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép di chuyển đến địa phương khác; trường hợp bất khả kháng phải đến/về tỉnh thì thực hiện như sau:

-  Người thuộc nhóm 1: Khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà (nơi lưu trú) 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (2 lần) bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7; sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày, luôn thực hiện Thông điệp 5K.

- Người thuộc nhóm 2: Khai báo y tế, thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (3 lần) bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 14; luôn thực hiện Thông điệp 5K. Sau khi kết thúc cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà (nơi lưu trú) 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7.

Riêng đối với người từ 65 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em): Khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và có người chăm sóc cách ly cùng, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (3 lần) bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 14; sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày, luôn thực hiện Thông điệp 5K.

2.4. Đối với những người thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, các nhà đầu tư, những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đến/về tỉnh từ vùng cấp độ 3, vùng cấp độ 4:

- Người thuộc nhóm 1: Khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện Thông điệp 5K, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 3, ngày thứ 7.

- Người thuộc nhóm 2: Khai báo y tế, thực hiện cách ly y tế tại nhà (hoặc nơi lưu trú) 3 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, thực hiện xét nghiệm SARS- CọV-2 bằng phương pháp RT-PCR (2 lần) vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7; sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày; luôn thực hiện Thông điệp 5K.

2.5. Đối với xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh

- Lái xe và người đi cùng trên xe phải khai báo y tế, có đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan đến phương tiện, người lái; phải có lịch trình dự kiến điểm đến, dừng, nghỉ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Nếu xe vận chuyển hàng hóa đi qua/đến/về từ vùng cấp độ 3 (vùng nguy cơ cao): Lái xe và người đi cùng trên xe phải đi xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 1 kể từ khi vào tỉnh.

- Nếu xe vận chuyển hàng hóa đi qua/đến/về từ vùng cấp độ 4: Lái xe và người đi cùng trên xe phải có Phiếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ do cơ quan y tế có thẩm quyến cấp (kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm đến khi về tỉnh).

- Nếu lái xe, người đi cùng trên xe (đi qua/đến/về từ vùng cấp độ 3, vùng cấp độ 4) có thời gian lưu trú tại tỉnh Điện Biên trên 3 ngày thì phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (2 lần) bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7 kể từ khi vào tỉnh.

2.6. Đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe kinh doanh vận chuyển hành khách: Thực hiện theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải trong từng thời điểm phù hợp với các giai đoạn hoạt động vận chuyển hành khách để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

2.7. Đối với người nhập cảnh

Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm SARS-CoV-2 (3 lần) bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 14. Sau khi hết cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà (nơi lưu trú) 07 ngày, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7./.

 

DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.